torsdag 10 januari 2013

Om man inte ser...

Jag träffar ofta människor som inte riktigt förstår hur mycket som kan bli svårt vid npf-svårigheter, om man inte får det stöd, det bemötandet, den förståelsen man behöver - fast man tror att man förstår.

Fast å andra sidan...


Om man inte ser att man inte ser - hur ska man då förstå att man inte förstår?

Det gör väl ingen av oss egentligen. Ser det vi inte ser, alltså och förstår det vi inte förstår...?

Inga kommentarer:

LAB, vad är det och vad är det inte?

Bo Hejlskov Elven blir intervjuad  på tv4 idag. Mycket sägs om lågaffektivt bemötande (LAB) för tillfället. Jag har väntat lite på det. LAB ...