torsdag 25 september 2014

Om sjuåringen som hotade med kniv

"Sjuårig pojke knivhotade på skolan" kan man läsa i GP idag. Incidenten hände på en skola i Göteborg igår. Pojken är hemma på obestämd tid från och med idag, står det i tidningen.

Att hamna i en sådan situation är inte roligt. Jag har själv befunnit mig i situationer, inte riktigt som den beskrivna, men inte långt i från. Det är inte roligt, det är traumatiskt, för pedagogerna, för alla elever som upplevde hotet och för eleven som höll i kniven.

I alla situationer som går över styr kan man och ska man fundera på vad som skapade traumat. Det finns ALLTID ett förklaring till varför det blev som det blev. Förklaringen finns alltid något eller några steg innan det hotfulla kom in i bilden. Förklaringen handlar alltid om att något har skett runt eleven som eleven inte kan styra, som eleven känner sig osäker inför, som eleven hamnar i affekt inför. Förklaringen finns alltid i det som hände runt barnet som utför hotet. Barnet är reagerar sällan som "majoritetbarn" gör i allmänhet, men alla kan vi, om vi blir pressade i situationer vi inte behärskar hamna i det läget att vi tar ett tillhygge, precis som pojken gjorde.

Kanske hittar man inte förklaringen i första rundan när man som en detektiv försöker leta efter vad det var som gick fel, kanske måste man gå längre tillbaka än "nästa steg", om du förstår vad jag menar, men en förklaring finns ALLTID. Ett är också säkert och det är att för att hitta förklaringen till varför detta eller liknande saker händer alltid måste plocka bort skulden och fokusera på händelsen. Varför det hände och hur man ska göra för att det inte ska hända igen.

Inget barn tycker att det är roligt att bli knivhotad. Inget barn tycker heller att det är roligt att hamna i en situation där många vuxna är arga på en för att man hotar med kniv.

Det finns en förklaring. Förklaringen måste man leta efter tills man hittar den. Förklaringen hittar man genom att man, när alla lugnat sig låta någon prata med barnet, utan att lägga skuld på honom, för att ta reda på vad som hände. Förklaringen hjälper till att hitta förhållningssätt så att inte situationen uppkommer igen. För allas skull.

Missförstå mig nu inte. Det är aldrig okej, rätt eller försvarbart att någon hotar någon eller några med kniv. Men det finns alltid en förklaring. Förklaringen är viktig att ta reda på för att det inte ska hända igen.

Till er som inte förstår detta rekommenderar jag er verkligen att läsa "Vilse i skolan" av Ross Green.

Det är inte okej. Det får inte ske det som hände. Just därför måste man ta reda på vad som gjorde att man kom till situationen där pojken hotade med kniv. För att se till att det inte händer igen. Det finns en förklaring. Leta efter den.


Inga kommentarer:

LAB, vad är det och vad är det inte?

Bo Hejlskov Elven blir intervjuad  på tv4 idag. Mycket sägs om lågaffektivt bemötande (LAB) för tillfället. Jag har väntat lite på det. LAB ...