Ibland går det att påverka

För drygt ett år sedan var jag moderator under en paneldebatt mellan Lidköpings politiska partier. Debatten var kopplad till en undersökning som gjorts i kommunen angående stödbehovet till familjer där ett eller flera barn har adhd/add.

Efter det skrev Kristdemokraterna en motion som gick ut på att;
"kommunen skulle se över nuvarande insatser till familjer med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar".
"att samordningen mellan kommunens förvaltningar förbättras".
"att samverkan och samordning mellan kommunen, hälso- och sjukvården och övriga myndigheter utvecklas för att underlätta för denna grupp av funktionshindrade och deras familjer".

Bra va?

Det bästa av allt är att motionen nu bifallits av Lidköpings kommunfullmäktige!

Kommunfullmäktiges beslut ser ut så här;
"Uppdrag åt berörda nämnder, med social- och arbetsmarknadsnämnden som huvudansvar, att se över insatser för familjer med barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättning och utveckla samordning och samverkan mellan kommunen, hälso- och sjukvården och övriga myndigheter".

Alltså; utveckla SAMORDNING OCH SAMVERKAN!

Det blir en fin fredag det här, det känner jag på mig...

Heja Lidköping!

Kommentarer

Ulrika sa…
Malene, du har verkligen hittat rätt med din roll att du lyfter upp och sätter ljus på frågorna. Jag är så glad att du gör detta.
Vad gullig du är som skriver det, Ulrika! Tack!
malene

Populära inlägg