fredag 26 augusti 2011

Din skola kan gå kurs hos DO kring plan mot kränkande behandling

Även barn som inte blir fysiskt misshandlade, men kränkta genom utfrysning, menande blickar, bortvända ryggar har skolan skyldighet att hjälpa. Det visar en dom från Göteborgs hovrätt.

Utfrysning gör lika ont som fysiska kränkningar, säger Lars Arrhenius, Barn- och elevombudsmannen som förde en tolvårig elevs talan i hovrätten.

Nu kan din skola gå på kurs hos DO för att lära er mer om planering mot kränkande behandling och diskriminering. Läs mer här.

2 kommentarer:

Ulrika sa...

Bra. Den ska jag tipsa vidare om.

malene larssen sa...

Bra:)

LAB, vad är det och vad är det inte?

Bo Hejlskov Elven blir intervjuad  på tv4 idag. Mycket sägs om lågaffektivt bemötande (LAB) för tillfället. Jag har väntat lite på det. LAB ...