Tänkvärda ord

Idag skall jag till min KBT-utbildning där vi läser böcker som det bland annat står så här i;

"Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. 
Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå det hon förstår.
Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon." 

Citat från Sören Kirkegaard hämtat från boken "KBT i utveckling".


Imorgon är det förresten första dagen av två Efus-konferensdagar på Folkets hus i Göteborg. Läs om det här. 

Ni är flera stycken som kontaktat mig efter artikeln i Helsingborgs Dagblad. Vill bara säga att jag kommer att mejla svar till er så snart jag får tid till det - i slutet av veckan.

Kommentarer

Populära inlägg