Fortsätt till huvudinnehåll

Från en annan mamma till Fredrik Reinfeldt


Det här kom till min facebooksida och jag tycker att det är så bra och positivt att mamman tagit initiativ till detta mejl. Den modiga mamman heter Petra Canberger och hon har gett mig tillstånd att lägga ut det hon skrivit. Ju fler vi blir, desto mer kan vi påverka. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Hej statsminister Fredrik Reinfeldt. 

Jag läser regelbundet en blogg som heter "alla har lättheter". Den handlar om barn med särskilda behov. Barn som inte (ofta) ses på rätt sätt i skolan och som inte får den hjälp de behöver. Min son är en av de all
a barn med npf-problem som inte "passar in" i den mall som barn i Sverige ska pressas in i enligt dagens skolsystem. 

I den här bloggen har jag uppmärksammat ett öppet brev till Jan Björklund och till dig. Ett brev som inte verkar ha blivit besvarat på något endaste sätt, inte ens att det är mottaget. Det känns faktiskt riktigt riktigt oförskämt. Inte bara för att ni väl måste ha någon sekreterare eller prao-elev som kan skicka tillbaka ett "tack för ditt brev..." utan för att just du som statsminister är och kan vara med och påverka dessa barns välmående. Tystnad kan bara tolkas på ett enda sätt enligt min mening. Jag hoppas att du efter detta brev bemödar dig eller din administrativa personal med att faktiskt besvara brevet från Malene. För det här är en extremt viktig fråga för Sverige idag!

Jag kan beskriva det med ett exempel ur min familjs vardag:

Min sons lärare har börjat arbeta med bildstöd för att få min son att delta i gymnastiklektionerna. För att motivera VARFÖR har de skapat ett bildschema på tre bilder. Den första är Sveriges flagga, den andra en person som sitter vid ett skrivbord och den tredje barn som leker tillsammans. Barnen symboliserar ganska naturligt barnen som har gymnastik tillsammans. Personen vid skrivbordet är rektorn på skolan, som är chef över skolan. Flaggan, som i detta sammanhang är själva poängen, motsvarar Sveriges chef. Som ytterst bestämmer över Sveriges rikes lagar. Sveriges statsminister. Idag heter han Fredrik Reinfeldt. För att motivera min son till VARFÖR han ska vara med på gymnastiklektionernan så är DU Fredrik Reinfeldt en del i kedjan till detta VARFÖR. Så statsminister Fredrik Reinfeldt, VARFÖR kan du inte bemöta frågor från engagerade, kunniga, insatta människor i det land du styr och ansvarar för? Ta ditt ansvar som chef för Sverige NU!

Med vänlig hälsning
Petra Canberger

PS. För kännedom så kommer jag att lägga ut detta meddelande även på min Facebook-sida samt på den Facebook-sida som tillhör bloggen jag skriver om, den författare av brevet som Sveriges regering inte vill svara på. DS

Tack till alla er som hjälpt mig sprida informationen om mina föreläsningar. Fortsätt påverka och fortsätt gärna sprida min och andras föreläsningar för det är ju bara med kunskap som vi faktiskt kan förändra i grunden!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Om exekutiva funktioner

Förmodligen har du hört talas om "de exekutiva funktionerna", men kanske har du inte helt "koll" på vad de innebär därför tänkte jag börja beskriva dem lite närmare idag.

"Med exekutiva funktioner (EF) avses förmågan att planera och organisera sitt beteende i förhållande till tid och rum i syfta att uppfylla mål och intentioner" - ur boken; Exekutiva svårigheter hos barn av Anne Vibeke Fleischer och John Merland.


Ett försök till att dela in de EF och och börja förklara dem tänkte jag, som sagt, göra idag. Imorgon börjar jag beta av listan på hur man kan hjälpa ett "npf-barn" som ofta har svårt/väldigt svårt med några/flera av punkterna. (Förutom EF har barn med npf i högre eller lägre grad svårt med motoriken, perceptionen, minnet, språk, inlärningsförmågan, sociala färdigheterna, samt emotionella svårigheter).

Inhibition (förmåga att kontrollera sina impulser).
Flexibilitet (klarar av förändringar, löser problem flexibelt).
Emotioner (klarar av …

"Bakbind inte lärarna"

På GP´s ledarsida skriver man idag att lärare måste få möjlighet att ta ut stökiga elever ur klassrummet. Att man, som man gör i England måste ha mer konsekvenser att ta till i skolans värld. Läs ledaren här. Kritiken mot Bo Hejlskov Elvén skiner lite lätt igenom i artikeln. Man tror helt enkelt inte helt på vad psykologen Hejlskov predikar runt om i landet för lärare och andra människor som arbetar med människor i beroende.

Jag kan förstå att man som journalist tänker att jag som lärare vill ha redskap för att stoppa jobbiga situationer när de uppkommer i mitt klassrum. Att jag behöver konsekvenser! Men konsekvensbemötande fungerar bara på elever som klarar av att tänka, inte bara i nutid och dåtid, men framförallt i framtid. Därför är konsekvenspedagogik värdelös. De elever som vi uppfinner konsekvenserna för - klarar inte av/har inte förmåga att förstå konsekvenserna.

Konsekvensbemötande är det enklaste sättet att bedriva pedagogik på. I sin sämsta form kan man också kalla det för …

Vad kan vi göra hemma?

Frågan kom från ett par förtvivlade föräldrar som jag träffade för ett tag sedan. Skolan fungerade inte för deras barn. Hen hamnade ofta i konflikter. Pedagogerna visste inte hur de skulle göra och hela skoldagen blev därför jobbig för barnet. När sedan föräldrarna kom för att hämta sitt barn fick de ofta höra om saker som barnet gjort. Detta i sin tur gjorde att föräldrarna skällde på barnet när de kom hem.  Barnet mådde naturligtvis inget vidare, precis som barn som har det tufft i skolan, alltid gör.  Vad kan vi göra hemma? Frågan var så klok och den är så viktig att ställa sig, både som förälder, men också som pedagog.  Du kan försöka, som förälder och som pedagog, att fokusera på vad du kan göra för att stärka barnet. Fundera på vad som är bäst för ditt barn/din elev, ställ din egen frustration och ilska vid sidan av, om du kan. Barnet blir inte stärkt av att hen hör dig klaga på barnets föräldrar eller pedagoger. Du kan lyssna på ditt barn/din elev, utan att döma ditt barn eller…