torsdag 25 juni 2015

Milsvida skillnader

Hösten 2010 gick jag ut med en enkät till 300 föräldrar. Enkäten bestod av 15 påståenden som rörde skola, fritid och familjeliv. Enkäten besvarades dels av föräldrar som är medlemmar i föreningen Compassen, del av föräldrar som följde min blogg och dels av föräldrar på Gamla Påvelundsskolan i Göteborg. 150 föräldrar som svarade på enkäten har barn med någon form av neuropsykiatrisk diagnos. Knappt 150 föräldrar som har barn utan diagnos har också svarat på enkäten (Gamla Påvelundsskolan). Varje påstående hade fem alternativa svar (instämmer helt, instämmer delvis, varken eller, instämmer inte, instämmer absolut inte). Nedan redogör jag för alla 15 påståenden, men jag har bara tagit med svaret ”instämmer helt” och någon gång lagt ihop svaren ”instämmer helt” med ”instämmer delvis”. Varje påstående visar på milsvida skillnader mellan att leva med npf och utan. Bara ett av påståendena (påstående 9) var siffrorna jämna mellan grupperna ADHD/ADD/autism/asperger och gruppen ”inget npf”. Jag väljer att inte kommentera siffrorna vidare utan låter siffrorna själva tala.
Föreningen "Kung över livet" vill använda de här siffrorna bland annat i Almedalenför att förklara hur det ser ut för familjer där någon eller några har npf. du som läser här för så klart också gärna använda sifforna för att lättare förklara skillnader i liv för människor som inte har så mycket kunskap i ämnet bara jag blir nämnd som upphovskvinna till undersökningen.  

 
Påstående nummer 1              ”Mitt barn trivs i skolan”.
Föräldrar till barn med:              ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           22%                     23%                     50%                     36%                     68%

 
Påstående nummer 2              ”Jag har en bra relation till barnets skola, lärare, rektor”.
Föräldrar till barn med:              ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           37%                     35%                     67%                     27%                     59%

 
Påstående nummer 3              ”Mitt barn får det stöd hon/han är i behov av”.
 Föräldrar till barn med:             ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           21%                     10%                     33%                     24%                     57%                                                                                                           Påstående nummer 4              ”Mitt barn har vänner i klassen”.
Föräldrar till barn med:             ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           23%                     37%                     25%                     26%                     78%

 
Påstående nummer 5              ”Mitt barn är/har varit mobbad i skolan”.
Föräldrar till barn med:              ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           33%                     25%                     8%                       29%                     7%

 
Påstående nummer 6              ”Mitt barn har vänner som hon/han träffar på fritiden”.
Föräldrar till barn med:             ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           29%                     25%                     21%                     14%                     72%

 
Påstående nummer 7              ”Mitt barn tränar i en/flera föreningar som bedriver lagidrott”.
 Föräldrar till barn med:            ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                          16%                     9%                       14%                     14%                     45%

 
Påstående nummer 8              ”Mitt barn tränar i en/flera föreningar som bedriver ensamidrott”.
Föräldrar till barn med:              ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           15%                     19%                     7%                       11%                     44%

 
Påstående nummer 9              ”Mitt barn idrottar inte, men är aktiv med andra saker på sin fritid”.
Föräldrar till barn med:              ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
                                                     16%                     15%                     38%                     11%                     15%

 
Påstående nummer 10            ”Mitt barn sitter mest framför datorn/tvn på sin fritid”.
Föräldrar till barn med:             ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           29%                     46%                     21%                     43%                     6%

 
Påstående nummer 11            ”Min familj har många vänner”.
Föräldrar till barn med:            ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           13%                     17%                     14%                     21%                     58%

 
Påstående nummer 12            ”Familjen har en bra relation till släktingar”.
                                                     ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           25%                     41%                     43%                     39%                     73%

 
Påstående nummer 13            ”Mitt barn skolsituation har påverkat någon gång påverkat min hälsa negativt”.
Föräldrar till barn med:             ADHD                 ADD                    Austism             Asperger          Inget npf
Instämmer helt                          69%                     65%                     75%                     64%                     11%
Instämmer delvis/helt               89%                     78%                     83%                     89%                     25%

 
Påstående nummer 14            ”Vi får det stöd vi behöver från skola, kommun, samhälle”.
Föräldrar till barn med:            ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                          10%                     2%                       8%                       0%                       51%
Instämmer delvis/helt              36%                     38%                     54%                     43%                     87%

 
Påstående nummer 15            ”Jag är nöjd med livet vi lever”.
Föräldrar till barn med:            ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           7%                       9%                       14%                     7%                       61%
Instämmer delvis/helt              40%                     51%                     57%                     43%                     93%

Inga kommentarer:

LAB, vad är det och vad är det inte?

Bo Hejlskov Elven blir intervjuad  på tv4 idag. Mycket sägs om lågaffektivt bemötande (LAB) för tillfället. Jag har väntat lite på det. LAB ...