tisdag 31 maj 2011

Inte längre särskola för autistiska elever

Läs här. Autistiska elever utan utvecklingstörning och/eller hjärnskada skall/får inte längre vara inskrivna i grundskolans-, gymnasieskolanssärskola. Det är väl kanske bra, men jag undrar hur kunskapen och mottagandet ute på de "vanliga" grundskolorna och gymnasieskolorna är. Hur mycket kunskap "vanliga" lärare i grundskolan och gymnasiet har haft möjlighet att införskaffa sig inför förändringen.

Det är ett stort problem det här att alla barn skall inkluderas i den vanliga skolan, men att man sedan inte följer upp och ser till/ger möjlighet till att lärarna får kunskapen, förståelsen och verktygen de behöver för att ge elever med npf (och just nu pratar jag om barn/ungdomar med autism) chansen att lyckas i skolan.

Inga kommentarer:

LAB, vad är det och vad är det inte?

Bo Hejlskov Elven blir intervjuad  på tv4 idag. Mycket sägs om lågaffektivt bemötande (LAB) för tillfället. Jag har väntat lite på det. LAB ...