Inte längre särskola för autistiska elever

Läs här. Autistiska elever utan utvecklingstörning och/eller hjärnskada skall/får inte längre vara inskrivna i grundskolans-, gymnasieskolanssärskola. Det är väl kanske bra, men jag undrar hur kunskapen och mottagandet ute på de "vanliga" grundskolorna och gymnasieskolorna är. Hur mycket kunskap "vanliga" lärare i grundskolan och gymnasiet har haft möjlighet att införskaffa sig inför förändringen.

Det är ett stort problem det här att alla barn skall inkluderas i den vanliga skolan, men att man sedan inte följer upp och ser till/ger möjlighet till att lärarna får kunskapen, förståelsen och verktygen de behöver för att ge elever med npf (och just nu pratar jag om barn/ungdomar med autism) chansen att lyckas i skolan.

Kommentarer

Populära inlägg