Fortsätt till huvudinnehåll

Tårta!

Idag kom dottern iväg till skolan för FEMTE DAGEN I RAD - AV FEM! så ikväll bjuder jag på tårta eller något annat gott. Det är nämligen lilka mycket värt att fira att mitt barn varit i skolan alla veckans dagar som när ett annat barn som inte har npf-svårigheter kommer hem med ett prov med alla rätt!Jag fick förresten ett mejl från en förälder igår. Jag gör som programmet "Bullen" med Martin och Cissi (som var ett populärt ungdomsprogram för många år sedan) och säger; "mamman som texten handlar om, är inte jag"  (men det kunde lika gärna varit jag, för jag känner igen mig i mycket. Det kunde varit jag eller någon av alla andra tiotusentals människor i Sverige som är föräldrar till ett eller flera barn med npf-svårigheter).

"Ett exempel ur vår verklighet: TEMA Havet (åk8)
Denna tema period är uppbyggd på att läraren föreläser (= en ljudmatta för mitt barn/ bla bla bla liksom), filmvisning och egna anteckningar

Mitt barn som har svårt att koncentrera sig under längre stunder innan tankarna vandrar iväg. Att anteckna och samtidigt lyssna!!? Dess anteckningarna ligger också till grund för att du ska kunna läsa på till prov. Har du varit borta och missat något så är ansvaret ditt/elevens att hitta någon klasskamrat som antecknat som du kan ta anteckningar av......

Jag som mamma ser att detta sätt att lära ut TEMAT HAVET (som just detta gällde) är helt uppbyggt på mitt barns svårigheter. Mitt barn har uttryck att hen inte "hör" fast hen ändå hör. Det säger en hel del tycker jag.

Jag frågar läraren om det finns möjlighet att mitt barn i förväg/tillsammans med föreläsningarna kan få anteckningar, typ åhörar kopior men NEJ. Mitt barn var också borta mycket under denna föreläsnings serie (skolvägrade bitvis), vilket alltså innebar att det inte fanns några anteckningar och inte visste vad som var gjort i skolan. Jag hade mycket mejl kontakt med den läraren, som mest tyckte att jag var besvärlig och skämde bort mitt barn genom att hjälpa hen så mycket, hen behövde inte ta ansvar.......starka känslor av besvärlig mamma här kan jag säga. Papper på vad som skulle vara med på provet fanns, så det var bara för mig att söka info om fiskar och alger o annat och fixa ett material hemma. Det gick tillslut, hen fick G på provet. Men det är inte skolans förtjänst!

Så här var det även i en uppgift där man fritt fick leta fakta och skriva om en upptäckt. En uppgift med nästan inga ramar! Utan ledning för vad som kan vara med o inte! Det var samma lärare..... Även här fick jag hjälpa till mycket hemma. Sätta upp en ram, fixa ledningar i arbetet så att uppgiften skall kunna utföras överhuvudtaget och också någorlunda självständigt. Tydliga riktlinjer liksom....Att släppa ut elever med ADD i en data sal med endast uppmaningen "skriv något om en upptäckt.?....det funkade i alla fall inte för mitt barn.

Jag har absolut inget emot att hjälpa mitt barn hemma men jag tycker det är fel när allt man missat under lektioner ska hamna på köksbordet. När det hamnar hemma p.g.a brister i pedagogiken och synen på en svårighet då tycker jag att det är fel. Jättefel! Detta också/även trots många möten. Fast det är klart.....när man som lärare inte kan titta på sig själv och tänka "ok jag kanske måste ändra lite här"... (jag menar inte alla lärare men detta är ändå taget ur verkligheten).

Ett möte jag kallat till där jag samtidigt ville träffa alla mitt barns lärare (så att alla hör samma sak samtidigt) så berättade jag hur det såg ut. Som svar får jag då....." Det är nog bra om hen sover liter mer" och "jag har sett att hen ätit på Mc Donalds". "och godis"
Ja vad säger man då? Jo att mitt barn är ett vanligt barn hen är inte diabetes (för det var det de syftade på med mc D o godiset). Mc D maten är nödvändigtvis inte heller alltid sämre än skolmaten (tex lapskojsen som är en pulvermos med skinkslamsor) ;-) Jag ville prata pedagogiska strategier!

Jag är en engagerad förälder, jag kommer att förtydliga luddiga uppgifter så gott jag kan även i gymnasiet, med målsättningen att göra uppgifterna möjliga att klara av någorlunda självständigt, vilket de inte är när de är för luddiga/där du själv ska lista ut alltför mycket. Det är viktigt att träna på självständigheten tycker jag, att själv kunna få lyckas med en uppgift (fast någon av oss föräldrar måste för det mesta sitta med ändå och hålla motorn igång)".
6 kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Om exekutiva funktioner

Förmodligen har du hört talas om "de exekutiva funktionerna", men kanske har du inte helt "koll" på vad de innebär därför tänkte jag börja beskriva dem lite närmare idag.

"Med exekutiva funktioner (EF) avses förmågan att planera och organisera sitt beteende i förhållande till tid och rum i syfta att uppfylla mål och intentioner" - ur boken; Exekutiva svårigheter hos barn av Anne Vibeke Fleischer och John Merland.


Ett försök till att dela in de EF och och börja förklara dem tänkte jag, som sagt, göra idag. Imorgon börjar jag beta av listan på hur man kan hjälpa ett "npf-barn" som ofta har svårt/väldigt svårt med några/flera av punkterna. (Förutom EF har barn med npf i högre eller lägre grad svårt med motoriken, perceptionen, minnet, språk, inlärningsförmågan, sociala färdigheterna, samt emotionella svårigheter).

Inhibition (förmåga att kontrollera sina impulser).
Flexibilitet (klarar av förändringar, löser problem flexibelt).
Emotioner (klarar av …

Varför diagnos?

Varför är det så viktigt att få en diagnos om man har svårigheter som finns inom området adhd eller autism, frågar sig människor runt mig ibland. För mig är det lika självklart att en person med svårigheter inom det neuropsykiatriska funktionsområdet får en diagnos som en som har diabetes eller allergi till exempel.  Varför det, är det inte bara till för att kunna gömma sig bakom, säger någon då. Eller; är det bara för att skolorna ska kunna ge hjälp, de borde kunna ge hjälp ändå, säger någon annan.  Men en npf-diagnos är lika viktig som en diagnos för någon annan funktionsnedsättning eller sjukdom. Man behöver en utredning för att omgivningen ska veta och förstå och kunna hämta kunskap. Man får också en diagnos för att man själv ska veta och förstå svårigheter men också sina lättheten och för att kunna hämta kunskap.  Nedan har jag lagt in ett mejl jag fick från en kvinna. Hon fick sin diagnos sent i livet och jag tycker att hon klargör på ett enkelt sätt skillnaden på att leva i ov…

Vad kan vi göra hemma?

Frågan kom från ett par förtvivlade föräldrar som jag träffade för ett tag sedan. Skolan fungerade inte för deras barn. Hen hamnade ofta i konflikter. Pedagogerna visste inte hur de skulle göra och hela skoldagen blev därför jobbig för barnet. När sedan föräldrarna kom för att hämta sitt barn fick de ofta höra om saker som barnet gjort. Detta i sin tur gjorde att föräldrarna skällde på barnet när de kom hem.  Barnet mådde naturligtvis inget vidare, precis som barn som har det tufft i skolan, alltid gör.  Vad kan vi göra hemma? Frågan var så klok och den är så viktig att ställa sig, både som förälder, men också som pedagog.  Du kan försöka, som förälder och som pedagog, att fokusera på vad du kan göra för att stärka barnet. Fundera på vad som är bäst för ditt barn/din elev, ställ din egen frustration och ilska vid sidan av, om du kan. Barnet blir inte stärkt av att hen hör dig klaga på barnets föräldrar eller pedagoger. Du kan lyssna på ditt barn/din elev, utan att döma ditt barn eller…