Fortsätt till huvudinnehåll

"Skolan bör vara karaktärsdanande"

Göran Hägglund säger att "skolan måste vara karaktärsdanande" i Expressen idag. Det där ordet alltså, vad jag ogillar det. "Karaktärsdanande" - "karaktär", det skuldbelägger så mycket, de stänger ute så många människor.

När jag själv gick i skolan var jag nog en sådan som Hägglund vill ha i skolan, som Hägglund hade "godkänt" som "en med god karaktär", som gjorde som lärarna ville och sa, som hade lätt för mig, som upplevdes positiv.

Men.

Alla människor har inte de där lättheterna som gör att man uppfattas som " en människa med god karaktär".  Visst är det bra om skolan blir en arbetsplats för barn och unga där lugn och ro, och respekt för varandra, råder. Men då måste ju samhällets beslutsfattare ge skolans personal chans att lyckas med det. Man gör inte det genom att ge pedagoger större befogenhet att straffa barn som inte följer mallen.

Man gör det genom att göra mindre klasser, mer personal i skolan, vidarutbildning, tid till reflektion och diskussion kring vädergrund, etik och empati o s v.

Nu tar man bort personal från de flesta skolor i Sverige och istället för det vill Hägglund ge skolan mandat att straffa eleverna för att "hålla dem på plats".

Men hallå.

Jag trodde att vi kommit så långt 2011 att vi visste att straff inte löser något (eller väldigt lite) och att respekt aldrig kan bygga på rädsla.

Härmed föreslår jag att ordet "karaktärsdananade" tas bort ur Svenska Akademins Ordlista. Det är nämligen, enligt mig, Sveriges fulaste ord och slår ut folk till ingen nytta.

Karaktärsdanande, smaka på ordet. Vad säger det? Vems karaktär? Vem bestämmer vad som är bra karaktär, förresten? Olika i olika kulturer, till viss del, kan jag tänka. Karaktärsdanande... Nej, det åker fetbort, om du frågar mig!

Vad tänker du om detta och vilket är, enligt dig, svenska språkets fulaste ord?
4 kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Om exekutiva funktioner

Förmodligen har du hört talas om "de exekutiva funktionerna", men kanske har du inte helt "koll" på vad de innebär därför tänkte jag börja beskriva dem lite närmare idag.

"Med exekutiva funktioner (EF) avses förmågan att planera och organisera sitt beteende i förhållande till tid och rum i syfta att uppfylla mål och intentioner" - ur boken; Exekutiva svårigheter hos barn av Anne Vibeke Fleischer och John Merland.


Ett försök till att dela in de EF och och börja förklara dem tänkte jag, som sagt, göra idag. Imorgon börjar jag beta av listan på hur man kan hjälpa ett "npf-barn" som ofta har svårt/väldigt svårt med några/flera av punkterna. (Förutom EF har barn med npf i högre eller lägre grad svårt med motoriken, perceptionen, minnet, språk, inlärningsförmågan, sociala färdigheterna, samt emotionella svårigheter).

Inhibition (förmåga att kontrollera sina impulser).
Flexibilitet (klarar av förändringar, löser problem flexibelt).
Emotioner (klarar av …

"Bakbind inte lärarna"

På GP´s ledarsida skriver man idag att lärare måste få möjlighet att ta ut stökiga elever ur klassrummet. Att man, som man gör i England måste ha mer konsekvenser att ta till i skolans värld. Läs ledaren här. Kritiken mot Bo Hejlskov Elvén skiner lite lätt igenom i artikeln. Man tror helt enkelt inte helt på vad psykologen Hejlskov predikar runt om i landet för lärare och andra människor som arbetar med människor i beroende.

Jag kan förstå att man som journalist tänker att jag som lärare vill ha redskap för att stoppa jobbiga situationer när de uppkommer i mitt klassrum. Att jag behöver konsekvenser! Men konsekvensbemötande fungerar bara på elever som klarar av att tänka, inte bara i nutid och dåtid, men framförallt i framtid. Därför är konsekvenspedagogik värdelös. De elever som vi uppfinner konsekvenserna för - klarar inte av/har inte förmåga att förstå konsekvenserna.

Konsekvensbemötande är det enklaste sättet att bedriva pedagogik på. I sin sämsta form kan man också kalla det för …

Vad kan vi göra hemma?

Frågan kom från ett par förtvivlade föräldrar som jag träffade för ett tag sedan. Skolan fungerade inte för deras barn. Hen hamnade ofta i konflikter. Pedagogerna visste inte hur de skulle göra och hela skoldagen blev därför jobbig för barnet. När sedan föräldrarna kom för att hämta sitt barn fick de ofta höra om saker som barnet gjort. Detta i sin tur gjorde att föräldrarna skällde på barnet när de kom hem.  Barnet mådde naturligtvis inget vidare, precis som barn som har det tufft i skolan, alltid gör.  Vad kan vi göra hemma? Frågan var så klok och den är så viktig att ställa sig, både som förälder, men också som pedagog.  Du kan försöka, som förälder och som pedagog, att fokusera på vad du kan göra för att stärka barnet. Fundera på vad som är bäst för ditt barn/din elev, ställ din egen frustration och ilska vid sidan av, om du kan. Barnet blir inte stärkt av att hen hör dig klaga på barnets föräldrar eller pedagoger. Du kan lyssna på ditt barn/din elev, utan att döma ditt barn eller…