Om exekutiva funktioner

Förmodligen har du hört talas om "de exekutiva funktionerna", men kanske har du inte helt "koll" på vad de innebär därför tänkte jag börja beskriva dem lite närmare idag.

"Med exekutiva funktioner (EF) avses förmågan att planera och organisera sitt beteende i förhållande till tid och rum i syfta att uppfylla mål och intentioner" - ur boken; Exekutiva svårigheter hos barn av Anne Vibeke Fleischer och John Merland.

Boktips till dig som vill lära dig mer om Exekutiva svårigheter.

 
Ett försök till att dela in de EF och och börja förklara dem tänkte jag, som sagt, göra idag. Imorgon börjar jag beta av listan på hur man kan hjälpa ett "npf-barn" som ofta har svårt/väldigt svårt med några/flera av punkterna. (Förutom EF har barn med npf i högre eller lägre grad svårt med motoriken, perceptionen, minnet, språk, inlärningsförmågan, sociala färdigheterna, samt emotionella svårigheter).

Inhibition (förmåga att kontrollera sina impulser).
Flexibilitet (klarar av förändringar, löser problem flexibelt).
Emotioner (klarar av att anpassa sina emotionella reaktioner till situationen).
Initiering/igångsättning (klarar att börja sv sig själv, får idéer på egen hand).
Arbetsminne (har förmåga att behålla information i medvetandet i syfte att fullgöra en uppgift).
Planering/organisation (har förmåga att "tänka före", förbereder i tid, genomför uppgifter på ett systematiskt sätt).
Ordning på material (har förmåga att hålla ordning på sin arbetsplats och liknande).
Monitorering (har förmåga att kontrollera och bedöma sina egna prestationer, uppmärksammar hur det egna beteendet inverkar på andra).

Imorgon tänker jag skriva om inhibition eller "förmåga till impulskontroll" och hur man kan försöka hjälpa ett barn som har svårt med just den biten. Några av er som läser min blogg är väldigt kunniga inom npf-området, men andra är "nybörjare". Några av er kanske kan allt detta, men åter andra kanske har stor nytta av det. Vi får väl se. Kanske kan ni som har kunskap och erfarenhet hjälpa till att förklara och komma med idéer?

Kommentarer

Anonym sa…
Jag har tre korta ord för de exekutiva funktionerna som gör det enkelt att komma ihåg vad det handlar om. Kontroll, planera, utföra.

Det handlar om att kontrollera och hantera sina känslor och impulser, planera hur man ska lägga upp ett arbete eller något aktivt, och utföra detta enligt planen.

Dessa funktioner kan tränas upp och man kan även träna upp förmågan att koppla funktionerna till varandra så att det blir en lättare helhet så att säga. KBT fungerar mycket bra för detta. Är det förståeligt det jag beskriver? /Rädda Mamman
Det tycker jag och att kbt är ett bra hjälpmedel och att acceptans att det inte alltid blir som man tänkt sig också är ett bra hjälpmedel:)
Kram!

Populära inlägg