Fortsätt till huvudinnehåll

Expressen och scientologerna?

Jag är journalist och jag vet att man måste vinkla och man måste "dra på" för att få lösnummer att sälja. Men att göra det på bekostnad av en hel grupp människor som kämpar dagligen för att få livet att fungera, för en hel grupp människor som har en funktionsnedsättning?

Expressens ledarredaktion tog i fredags heder och ära av funktionsnedsättningen adhd. Varför, kanske du undrar? Svaret är nog så enkelt att mann inte har tillräckligt med kunskap.
Eftersom Expressens ledarredation har så fullständigt brist på kunskap när det gälller funktionsnedsättningen adhd så tänkte jag titta närmare på vad man egentligen skrev i fredags och förklara lite närmare vad man egentligen gör. Läs artikeln här först om du vill.

Hela ledaren bygger på forskarrapporten om att barn som är födda sent på året oftare får en adhd-diagnos. Man skriver, som ju många medier innan dem skrivit, att barnen löper en 34 procent STÖRRE RISK att få en adhd-diagnos. - Genom att använda de ordvalet har man tydligt beskrivit vad adhd är för något. Det är något man i allra högsta mån skall undvika att få, för att löpa risk att få något, innebär ju att man liksom får något påkastat på sig själv som man egentligen inte behöver eller vill ha.

Vidare skriver Ledarredaktionen för en av Sveriges största tidningar att "adhd är en kontroversiell diagnos". Hos vem, undrar då jag? Hos läkarna, psykologerna, kuratorerna som jobbar med frågan, som har kunskapen om den? Hos människorna som har eller befinnner sig nära någon med funktionsnedsättningen? Eller är det så enkelt att Expressen själva ställer sig frågande till diagnose? Allvarligt i så fall eftersom man nu kommit en bit på vägen på att förstå att det här är en funktionsnedsättning (i likhet med många andra funktionsnedsättningar som inte alls behöver kämpa mot all denna okunskap och kränkande behandling). Alltså de som jobbar med frågan nu för tiden är eniga om att funktionsnedsättningen finns och att många människor har svårigheterna som betecknas adhd. En grupp människor är oerhört aggresiva när det gäller att arbeta mot en förståelse kring adhd och det är Scientologerna. Undrar just om man fått influenser från Scientologerna på Exrpessens ledarredaktion...?

Vidare skriver Expressens ledarredaktion att människor som får diagnosen inte uppvisar några symtom som är "fjärran de normala" - och vad har det med saken att göra. Människor med astma, allergi, diabetes, ryggmärgsbråck gör ju inte det heller. Jag förstår helt enkelt inte alls vad det har med texten att göra, faktiskt...

Man jämför adhd med depression. Då tycker jag att man behöver läsa på om olika funktionsnedsättningar och sjukdomar för adhd är en funktionsnedsättning som man har med sig SEDAN MAN FÖDDES. Depression är ett nog så allvarligt tillstånd som många männniskor drabbas av under livet(många människor med adhd drabbas av depression just för att omgivningen inte förstår och därmed sätter för höga krav som man ínte kan leva upp tilll). Skillnaden mellan adhd och depression är att det första är en funktionsnedsättning som man visserligen kan förminska genom hjälpmedel, rätt bemötande och i vissa fall medicinering. Depression är ett tillstånd som man hamnar i under livets gång ibland. Det kan man ta bort. De här två diagnoserna skall inte på något sätt jämföras med varandra.

Jag återkommer med mer tankar kring Expressens ledarinlägg i fredags. Nu skall jag på en föreläsning på Folkets hus i Göteborg, men återkommer när jag har tillgång till dator igen. Den här texten som Expressen skrivit är nämligen väldigt viktigt att titta på och bryta ner i sina beståndsdelar. Det är väldigt allvarligt när en så stor tidning som har så stor medial kraft skriver så mycket faktafel och insinuerar kring en funktionsnedsättning. Återkommer, som sagt i ämnet.
8 kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Om exekutiva funktioner

Förmodligen har du hört talas om "de exekutiva funktionerna", men kanske har du inte helt "koll" på vad de innebär därför tänkte jag börja beskriva dem lite närmare idag.

"Med exekutiva funktioner (EF) avses förmågan att planera och organisera sitt beteende i förhållande till tid och rum i syfta att uppfylla mål och intentioner" - ur boken; Exekutiva svårigheter hos barn av Anne Vibeke Fleischer och John Merland.


Ett försök till att dela in de EF och och börja förklara dem tänkte jag, som sagt, göra idag. Imorgon börjar jag beta av listan på hur man kan hjälpa ett "npf-barn" som ofta har svårt/väldigt svårt med några/flera av punkterna. (Förutom EF har barn med npf i högre eller lägre grad svårt med motoriken, perceptionen, minnet, språk, inlärningsförmågan, sociala färdigheterna, samt emotionella svårigheter).

Inhibition (förmåga att kontrollera sina impulser).
Flexibilitet (klarar av förändringar, löser problem flexibelt).
Emotioner (klarar av …

"Bakbind inte lärarna"

På GP´s ledarsida skriver man idag att lärare måste få möjlighet att ta ut stökiga elever ur klassrummet. Att man, som man gör i England måste ha mer konsekvenser att ta till i skolans värld. Läs ledaren här. Kritiken mot Bo Hejlskov Elvén skiner lite lätt igenom i artikeln. Man tror helt enkelt inte helt på vad psykologen Hejlskov predikar runt om i landet för lärare och andra människor som arbetar med människor i beroende.

Jag kan förstå att man som journalist tänker att jag som lärare vill ha redskap för att stoppa jobbiga situationer när de uppkommer i mitt klassrum. Att jag behöver konsekvenser! Men konsekvensbemötande fungerar bara på elever som klarar av att tänka, inte bara i nutid och dåtid, men framförallt i framtid. Därför är konsekvenspedagogik värdelös. De elever som vi uppfinner konsekvenserna för - klarar inte av/har inte förmåga att förstå konsekvenserna.

Konsekvensbemötande är det enklaste sättet att bedriva pedagogik på. I sin sämsta form kan man också kalla det för …

Varför diagnos?

Varför är det så viktigt att få en diagnos om man har svårigheter som finns inom området adhd eller autism, frågar sig människor runt mig ibland. För mig är det lika självklart att en person med svårigheter inom det neuropsykiatriska funktionsområdet får en diagnos som en som har diabetes eller allergi till exempel.  Varför det, är det inte bara till för att kunna gömma sig bakom, säger någon då. Eller; är det bara för att skolorna ska kunna ge hjälp, de borde kunna ge hjälp ändå, säger någon annan.  Men en npf-diagnos är lika viktig som en diagnos för någon annan funktionsnedsättning eller sjukdom. Man behöver en utredning för att omgivningen ska veta och förstå och kunna hämta kunskap. Man får också en diagnos för att man själv ska veta och förstå svårigheter men också sina lättheten och för att kunna hämta kunskap.  Nedan har jag lagt in ett mejl jag fick från en kvinna. Hon fick sin diagnos sent i livet och jag tycker att hon klargör på ett enkelt sätt skillnaden på att leva i ov…