Fortsätt till huvudinnehåll

Respekt!

Vad betyder ordet respekt för dig? Denna veckan har Neurobloggarna tema som handlar om Integritet och Respekt och därför tänkte jag skriva lite om det i veckan.

Men.

Det är inte helt lätt.

Först måste man ju fundera på vad respekt betyder och det betyder så olika för olika människor och beroende på vilket sammanhang det står, så det är inte helt lätt, som sagt.

Ur mitt perspektiv tänker jag på att alla vi människor som samexisterar på moder jord måste bli bättre och sträva efter att respektera andra människor.

Man brukar säga att människor med npf-svårigheter - och då framförallt dem som har svårigheter inom det autistiska området - har svårt för sociala koder och svårt för att sätta sig in i hur andra människor tänker.

Men jag vill påstå att alla människor, ur den synvinkeln, är autistiska för vi har så förbannat svårt att sätta oss in i hur andra människor har det och respektera olikheter vare sig vi har en svårighet, eller flera eller ingen annan än just den att vara människa.

I slutändan påverkar denna brist på förmåga (och därmed respeköshet för människor som är olika oss själva) hos oss alla, framförallt dem som har funktionshinder som inte syns.

Respektlöst tänkande kan till exempel se ut så här;
Fattiga människor får skylla sig själva - för jag fixar mitt liv och jag har pengar.
Funktionshindrade människor får skylla sig själva - för jag är inte det (inte just nu i alla fall).
Knarkare får skylla sig själva - för jag skulle aldrig bli knarkare så därför måste de ju ha ställt till det för sig själva...

o s v, o s v...

Människor med funktionshinder och deras annhöriga (den grupp där bland annat jag tillhör) tycker att andra skall förstå och respektera - men ibland förstår man och respekterar man inte andra människor.

Det är kanske det som kallas för att vara människa, brist på förmåga och där med brist på respekt!?

Men visst måste vi väl kunna sträva efter att bli mer empatiska och sträva efter att förstå andra människor, som tänker annorlunda, som har annan sexuell läggning, eller annan tro eller annan kultur. Att respektera andra människor.

Jorden hade blivit bättre för oss alla att leva på då. Det är i alla fall jag helt övertygad om.

Just därför tänker jag ge dig och mig och alla andra som läser min blogg i dag, en läxa. Läxan blir att träffa minst en människa idag där du inte känner igen dig, där du kanske ifrågasätter något. Just i det ögonblicket säga stopp till dig själv och istället för att ifrågasätta, börja fundera utifrån den människans perspektiv och respektera det som den står för. Det skall jag göra idag, får se hur det går!

Berätta gärna här på bloggen hur det gick.
3 kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Om exekutiva funktioner

Förmodligen har du hört talas om "de exekutiva funktionerna", men kanske har du inte helt "koll" på vad de innebär därför tänkte jag börja beskriva dem lite närmare idag.

"Med exekutiva funktioner (EF) avses förmågan att planera och organisera sitt beteende i förhållande till tid och rum i syfta att uppfylla mål och intentioner" - ur boken; Exekutiva svårigheter hos barn av Anne Vibeke Fleischer och John Merland.


Ett försök till att dela in de EF och och börja förklara dem tänkte jag, som sagt, göra idag. Imorgon börjar jag beta av listan på hur man kan hjälpa ett "npf-barn" som ofta har svårt/väldigt svårt med några/flera av punkterna. (Förutom EF har barn med npf i högre eller lägre grad svårt med motoriken, perceptionen, minnet, språk, inlärningsförmågan, sociala färdigheterna, samt emotionella svårigheter).

Inhibition (förmåga att kontrollera sina impulser).
Flexibilitet (klarar av förändringar, löser problem flexibelt).
Emotioner (klarar av …

"Bakbind inte lärarna"

På GP´s ledarsida skriver man idag att lärare måste få möjlighet att ta ut stökiga elever ur klassrummet. Att man, som man gör i England måste ha mer konsekvenser att ta till i skolans värld. Läs ledaren här. Kritiken mot Bo Hejlskov Elvén skiner lite lätt igenom i artikeln. Man tror helt enkelt inte helt på vad psykologen Hejlskov predikar runt om i landet för lärare och andra människor som arbetar med människor i beroende.

Jag kan förstå att man som journalist tänker att jag som lärare vill ha redskap för att stoppa jobbiga situationer när de uppkommer i mitt klassrum. Att jag behöver konsekvenser! Men konsekvensbemötande fungerar bara på elever som klarar av att tänka, inte bara i nutid och dåtid, men framförallt i framtid. Därför är konsekvenspedagogik värdelös. De elever som vi uppfinner konsekvenserna för - klarar inte av/har inte förmåga att förstå konsekvenserna.

Konsekvensbemötande är det enklaste sättet att bedriva pedagogik på. I sin sämsta form kan man också kalla det för …

Vad kan vi göra hemma?

Frågan kom från ett par förtvivlade föräldrar som jag träffade för ett tag sedan. Skolan fungerade inte för deras barn. Hen hamnade ofta i konflikter. Pedagogerna visste inte hur de skulle göra och hela skoldagen blev därför jobbig för barnet. När sedan föräldrarna kom för att hämta sitt barn fick de ofta höra om saker som barnet gjort. Detta i sin tur gjorde att föräldrarna skällde på barnet när de kom hem.  Barnet mådde naturligtvis inget vidare, precis som barn som har det tufft i skolan, alltid gör.  Vad kan vi göra hemma? Frågan var så klok och den är så viktig att ställa sig, både som förälder, men också som pedagog.  Du kan försöka, som förälder och som pedagog, att fokusera på vad du kan göra för att stärka barnet. Fundera på vad som är bäst för ditt barn/din elev, ställ din egen frustration och ilska vid sidan av, om du kan. Barnet blir inte stärkt av att hen hör dig klaga på barnets föräldrar eller pedagoger. Du kan lyssna på ditt barn/din elev, utan att döma ditt barn eller…