Fortsätt till huvudinnehåll

Om tid, ålder och mognad

Så här dag ett på det senaste året i kalendern kan det kanske passa att skriva något om just tideräkning och ålder och vad det kan ställa till det för alla som inte utvecklas i samma takt som man liksom räknat att man skall göra.

Vi är så fokuserade på tid och på ålder här i västvärlden. Att passa tiden. Att vara i tid. Att förstå tid och kunna förhålla sig till tid är därför oerhört viktigt för att lyckas och för att passa in i samhället. Att det ofta är svårt för människor med npf har jag skrivit om förr så det lämnar jag i det här inlägget.

Att passa in i "sin" ålder är också något som jag tagit upp tidigare, men det är något som är svårt och samtidigt väldigt viktigt för att bli accepterad för att ha möjlighet att få och behålla kompisar och för att lyckas med saker i livet.

Att "vara sju" när man är sju kalenderår fyllda är viktigt, men inte alltid lätt, för att passa in.

För barn som växer upp med en ryggsäck av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar blir tiden ofta svår både när det gäller att förstå och kunna förhålla sig till tid, men också i den meningen att "vara" så gammal som man är enligt kalendern. Man brukar säga att barn med npf mognar ungefär 30 % senare än sina jämnåriga. Den som har lite matematiska kunskaper förstår att ju äldre barnet med npf-svårigheter blir, desto svårare blir det för det att hänga med i jämnårigas utveckling.

Jag vet många föräldrar som bävar inför deras barns artonsårsdag då de inte längre har något inflytande över t ex vilka lån barnet tar eller att man inte längre vet vilken behandling eller vilka mediciner barnet får, eftersom barnet kanske faktiskt bara mognadsmässigt är tolv-tretton år.

Lägerverksamhet, stödinsatser, körkortsprövning o s v, o s v. Det finns så många bitar som inte är självklara när man mognar senare än jämnåriga. Det är inte lätt att veta hur man skall göra, därför är det så viktigt att fundera över det och diskutera det. För att göra det så bra som möjligt!

Att vara med i en sportförening och träna/tävla med barn som är jämnåriga fysiskt, men som går om med hästlängder i den sociala mognaden är inte lätt. Det är antagligen en av anledningarna till att så få barn med npf-svårigheter idrottar i någon idrottsförening.

Jag och sonen väntar in det nya året genom att njuta av nyårsraketerna.


Att gå i skolan och få mycket stöd när man går i grundskolan, där stödet börjar minska i de högre årskurserna för att sedan nästan avta när man kommer till gymnasiet är ju bakvänt när man tänker på att glappet i mognad till jämnåriga, faktiskt kan vara som störst när man är i de sena tonåren.

Ja, tid och ålder är inte lätt för någon att förhålla sig till. Varje nytt år tycker jag är lite läskigt att förhålla mig till innan jag vänjer mig så förmodligen kommer jag att vänja mig vid att uttala och skriva 2013 också - vad tiden lider.

Gott nytt 2013!
4 kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Om exekutiva funktioner

Förmodligen har du hört talas om "de exekutiva funktionerna", men kanske har du inte helt "koll" på vad de innebär därför tänkte jag börja beskriva dem lite närmare idag.

"Med exekutiva funktioner (EF) avses förmågan att planera och organisera sitt beteende i förhållande till tid och rum i syfta att uppfylla mål och intentioner" - ur boken; Exekutiva svårigheter hos barn av Anne Vibeke Fleischer och John Merland.


Ett försök till att dela in de EF och och börja förklara dem tänkte jag, som sagt, göra idag. Imorgon börjar jag beta av listan på hur man kan hjälpa ett "npf-barn" som ofta har svårt/väldigt svårt med några/flera av punkterna. (Förutom EF har barn med npf i högre eller lägre grad svårt med motoriken, perceptionen, minnet, språk, inlärningsförmågan, sociala färdigheterna, samt emotionella svårigheter).

Inhibition (förmåga att kontrollera sina impulser).
Flexibilitet (klarar av förändringar, löser problem flexibelt).
Emotioner (klarar av …

"Bakbind inte lärarna"

På GP´s ledarsida skriver man idag att lärare måste få möjlighet att ta ut stökiga elever ur klassrummet. Att man, som man gör i England måste ha mer konsekvenser att ta till i skolans värld. Läs ledaren här. Kritiken mot Bo Hejlskov Elvén skiner lite lätt igenom i artikeln. Man tror helt enkelt inte helt på vad psykologen Hejlskov predikar runt om i landet för lärare och andra människor som arbetar med människor i beroende.

Jag kan förstå att man som journalist tänker att jag som lärare vill ha redskap för att stoppa jobbiga situationer när de uppkommer i mitt klassrum. Att jag behöver konsekvenser! Men konsekvensbemötande fungerar bara på elever som klarar av att tänka, inte bara i nutid och dåtid, men framförallt i framtid. Därför är konsekvenspedagogik värdelös. De elever som vi uppfinner konsekvenserna för - klarar inte av/har inte förmåga att förstå konsekvenserna.

Konsekvensbemötande är det enklaste sättet att bedriva pedagogik på. I sin sämsta form kan man också kalla det för …

Varför diagnos?

Varför är det så viktigt att få en diagnos om man har svårigheter som finns inom området adhd eller autism, frågar sig människor runt mig ibland. För mig är det lika självklart att en person med svårigheter inom det neuropsykiatriska funktionsområdet får en diagnos som en som har diabetes eller allergi till exempel.  Varför det, är det inte bara till för att kunna gömma sig bakom, säger någon då. Eller; är det bara för att skolorna ska kunna ge hjälp, de borde kunna ge hjälp ändå, säger någon annan.  Men en npf-diagnos är lika viktig som en diagnos för någon annan funktionsnedsättning eller sjukdom. Man behöver en utredning för att omgivningen ska veta och förstå och kunna hämta kunskap. Man får också en diagnos för att man själv ska veta och förstå svårigheter men också sina lättheten och för att kunna hämta kunskap.  Nedan har jag lagt in ett mejl jag fick från en kvinna. Hon fick sin diagnos sent i livet och jag tycker att hon klargör på ett enkelt sätt skillnaden på att leva i ov…