Fortsätt till huvudinnehåll

Snart skola och jobb igen

Många av oss har njutit av jullovet, andra har pinat sig igenom det. De flesta av oss skall gå till någon verksamhet nästa vecka. Några ska jobba, andra ska gå till skolan, några ska arbetsträna, andra ska söka jobb. Ytterligare några är sjukskrivna eller förtidspensionerade. 

För barnen och ungdomarna gäller allmän skolplikt så där är det skola som gäller - om man inte är sjuk eller "hemmasittare". Det är viktigt att tänka på det där med att ställa lagom krav på sig själv och/eller sina barn/elever för att inte "bränna ljuset i bägge ändar". Jag ska försöka förklara med hjälp av bilderna nedan. För barn/unga/vuxna som har förmågor som "väger upp" ungefär de krav som ställs på dem, blir vardagen ganska enkel att ta sig igen. 

För barn/ungdomar/vuxna som har förmågor, eller befinner sig i jobb, på skola där kraven som ställs är högt över det man klarar av att prestera blir det en ständig stress som "läcker" energi. 

När stressen blir så hög att den ofta eller alltid går över marginalen för vad vi människor egentligen klarar - så klarar vi att upprätthålla ett "normalt" liv en tid. Det är också lättare att vi "tappar det" alltså reagerar kraftigare på saker när vi inte har en buffert av "lugn. När sedan kraften fullständigt tagit slut kan det ta lång tid att reparera skadan och vi "går in i väggen" som det så fint heter. 

För ett barn som inte har mer svårigheter än "normalt" kan en vecka se ut så här när det gäller vad man som barn  och/eller förälder måste fokusera på. Det är "lagom" krav som det går att leva upp till. 

När man är en "Mika", som har npf-diagnoser så är det fullt upp med att bara få allt att flyta på runt sig själv/sitt barn (vad som är svårt kan se olika ut, men att det är mycket mer som krävs är detsamma) . Då gäller det att ha en förstående omgivning som anpassar  och förstår, så man inte hamnar i den berömda väggen redan som barn eller som ungdom.


Nästa vecka är det, som sagt nystart i skolans värld för alla barn i Sverige. Ta hand om själva och era barn/elever! Och glöm inte att njuta av det sista av ledigheten nu i helgen, om ni kan:)

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Om exekutiva funktioner

Förmodligen har du hört talas om "de exekutiva funktionerna", men kanske har du inte helt "koll" på vad de innebär därför tänkte jag börja beskriva dem lite närmare idag.

"Med exekutiva funktioner (EF) avses förmågan att planera och organisera sitt beteende i förhållande till tid och rum i syfta att uppfylla mål och intentioner" - ur boken; Exekutiva svårigheter hos barn av Anne Vibeke Fleischer och John Merland.


Ett försök till att dela in de EF och och börja förklara dem tänkte jag, som sagt, göra idag. Imorgon börjar jag beta av listan på hur man kan hjälpa ett "npf-barn" som ofta har svårt/väldigt svårt med några/flera av punkterna. (Förutom EF har barn med npf i högre eller lägre grad svårt med motoriken, perceptionen, minnet, språk, inlärningsförmågan, sociala färdigheterna, samt emotionella svårigheter).

Inhibition (förmåga att kontrollera sina impulser).
Flexibilitet (klarar av förändringar, löser problem flexibelt).
Emotioner (klarar av …

"Bakbind inte lärarna"

På GP´s ledarsida skriver man idag att lärare måste få möjlighet att ta ut stökiga elever ur klassrummet. Att man, som man gör i England måste ha mer konsekvenser att ta till i skolans värld. Läs ledaren här. Kritiken mot Bo Hejlskov Elvén skiner lite lätt igenom i artikeln. Man tror helt enkelt inte helt på vad psykologen Hejlskov predikar runt om i landet för lärare och andra människor som arbetar med människor i beroende.

Jag kan förstå att man som journalist tänker att jag som lärare vill ha redskap för att stoppa jobbiga situationer när de uppkommer i mitt klassrum. Att jag behöver konsekvenser! Men konsekvensbemötande fungerar bara på elever som klarar av att tänka, inte bara i nutid och dåtid, men framförallt i framtid. Därför är konsekvenspedagogik värdelös. De elever som vi uppfinner konsekvenserna för - klarar inte av/har inte förmåga att förstå konsekvenserna.

Konsekvensbemötande är det enklaste sättet att bedriva pedagogik på. I sin sämsta form kan man också kalla det för …

Varför diagnos?

Varför är det så viktigt att få en diagnos om man har svårigheter som finns inom området adhd eller autism, frågar sig människor runt mig ibland. För mig är det lika självklart att en person med svårigheter inom det neuropsykiatriska funktionsområdet får en diagnos som en som har diabetes eller allergi till exempel.  Varför det, är det inte bara till för att kunna gömma sig bakom, säger någon då. Eller; är det bara för att skolorna ska kunna ge hjälp, de borde kunna ge hjälp ändå, säger någon annan.  Men en npf-diagnos är lika viktig som en diagnos för någon annan funktionsnedsättning eller sjukdom. Man behöver en utredning för att omgivningen ska veta och förstå och kunna hämta kunskap. Man får också en diagnos för att man själv ska veta och förstå svårigheter men också sina lättheten och för att kunna hämta kunskap.  Nedan har jag lagt in ett mejl jag fick från en kvinna. Hon fick sin diagnos sent i livet och jag tycker att hon klargör på ett enkelt sätt skillnaden på att leva i ov…