Fortsätt till huvudinnehåll

Mätning av mognad

Det är synd att vi mäter barn/elever efter ålder och inte efter mognad. Tänk vad mycket lättare det blivit för alla om vi mätte mer efter var man ligger i utvecklingen och inte stirrade oss så blinda på ålder. En del barn behöver fler år på sig för att bli vuxna.

Jag känner en tjej som nu går individuellt program och som nästa år kommer att vara två år äldre en sina blivande klasskamrater på gymnasiet. Det kommer att göra det svårt för henne att smälta in i klassen, när det dessutom kommer att bli väldigt svårt att hänga med i alla ämnen och i studietempot i klassen. Den tjejen kommer att gå en alternativ väg. Hon kommer, högst troligt, att gå på en folkhögskola och läsa in gymnasiekompetens istället. Där mäter man inte ålder på samma sätt. Där är det mer "öppet". Där behöver man inte känna sig annorlunda.

Hoppas hennes mamma.

Nej, vi behöver mäta mer efter mognad och mindre efter ålder - säger jag både som förälder, men också som lärare.

Ha en fin onsdag idag, önskar jag här i Göteborg där ljuset just börjar gry.

Kommentarer

Anonym sa…
Håller med dig Malene!

Vet själv som förälder till ett barn med npf/ADD att det är så olika med mognaden. Sen säger man ju att man vid AD/HD så är man (generellt nu) ca 30% lägre i ålder än den biologiska åldern. Dvs en 9 åring är som en 6 åring, en 12 åring som 8, en 18 åring som 13. Detta gäller dock inte rakt av i mognad utan mer i avseende att klara av att planera och ta ansvar. Bla Svenny Kopp tog upp detta i sin föreläsning. Jag tycker det är viktigt att man som lärare och förälder har detta i åtanke när man bemöter barn med ADHD. Så att krav nivån blir rätt och inte stressar!

Jag säger ADHD här men menar också ADD. Blir fortfarande inte klok på detta med att ADD inte finns! Utan det heter ADHD för bägge. Men H står ju för "Hyperactivity". Men man menar ju att även de med ADD har hyperaktivitet fast inåt då. Även om det är så, så är det ju lite missvisande eftersom det krävs en hel del förkunskaper om ADHD för att kunna förstå ADD symptomen? Man måste liksom känna igen alla tre varianter av ADHD för att veta detta. Men de flesta utan kunskap vet ju att ADHyperD finns och får upp en speciell bild av hur det uttrycker sig. Liten parentes bara...!!
Ja, det är så sant som du skriver, men sedan är ju varje individ alldeles unik och ingen person med adhd är ju den andra lik, precis som ingen person utan adhd är någon annan helt lik:)

Populära inlägg i den här bloggen

Om exekutiva funktioner

Förmodligen har du hört talas om "de exekutiva funktionerna", men kanske har du inte helt "koll" på vad de innebär därför tänkte jag börja beskriva dem lite närmare idag.

"Med exekutiva funktioner (EF) avses förmågan att planera och organisera sitt beteende i förhållande till tid och rum i syfta att uppfylla mål och intentioner" - ur boken; Exekutiva svårigheter hos barn av Anne Vibeke Fleischer och John Merland.


Ett försök till att dela in de EF och och börja förklara dem tänkte jag, som sagt, göra idag. Imorgon börjar jag beta av listan på hur man kan hjälpa ett "npf-barn" som ofta har svårt/väldigt svårt med några/flera av punkterna. (Förutom EF har barn med npf i högre eller lägre grad svårt med motoriken, perceptionen, minnet, språk, inlärningsförmågan, sociala färdigheterna, samt emotionella svårigheter).

Inhibition (förmåga att kontrollera sina impulser).
Flexibilitet (klarar av förändringar, löser problem flexibelt).
Emotioner (klarar av …

"Bakbind inte lärarna"

På GP´s ledarsida skriver man idag att lärare måste få möjlighet att ta ut stökiga elever ur klassrummet. Att man, som man gör i England måste ha mer konsekvenser att ta till i skolans värld. Läs ledaren här. Kritiken mot Bo Hejlskov Elvén skiner lite lätt igenom i artikeln. Man tror helt enkelt inte helt på vad psykologen Hejlskov predikar runt om i landet för lärare och andra människor som arbetar med människor i beroende.

Jag kan förstå att man som journalist tänker att jag som lärare vill ha redskap för att stoppa jobbiga situationer när de uppkommer i mitt klassrum. Att jag behöver konsekvenser! Men konsekvensbemötande fungerar bara på elever som klarar av att tänka, inte bara i nutid och dåtid, men framförallt i framtid. Därför är konsekvenspedagogik värdelös. De elever som vi uppfinner konsekvenserna för - klarar inte av/har inte förmåga att förstå konsekvenserna.

Konsekvensbemötande är det enklaste sättet att bedriva pedagogik på. I sin sämsta form kan man också kalla det för …

Vad kan vi göra hemma?

Frågan kom från ett par förtvivlade föräldrar som jag träffade för ett tag sedan. Skolan fungerade inte för deras barn. Hen hamnade ofta i konflikter. Pedagogerna visste inte hur de skulle göra och hela skoldagen blev därför jobbig för barnet. När sedan föräldrarna kom för att hämta sitt barn fick de ofta höra om saker som barnet gjort. Detta i sin tur gjorde att föräldrarna skällde på barnet när de kom hem.  Barnet mådde naturligtvis inget vidare, precis som barn som har det tufft i skolan, alltid gör.  Vad kan vi göra hemma? Frågan var så klok och den är så viktig att ställa sig, både som förälder, men också som pedagog.  Du kan försöka, som förälder och som pedagog, att fokusera på vad du kan göra för att stärka barnet. Fundera på vad som är bäst för ditt barn/din elev, ställ din egen frustration och ilska vid sidan av, om du kan. Barnet blir inte stärkt av att hen hör dig klaga på barnets föräldrar eller pedagoger. Du kan lyssna på ditt barn/din elev, utan att döma ditt barn eller…