lördag 11 januari 2014

Hålla fast?

Hur gör man egentligen med ett barn, en elev eller klient som ofta hamnar i ett läge där man som förälder, lärare eller vårdare känner sig tvungen att hålla fast personen?

Man funderar på vad som händer minutrarna innan fasthållningen sker. En fasthållning är alltid ett misslyckande. En fasthållning kan vara nödvändig om personen riskerar att skada sig själv eller andra allvarligt. Men. En fasthållning är alltid ett misslyckande.

Vad händer innan? Hur kan jag göra istället? Vad kan jag göra nästa gång? Vilken teknik ska jag använda för att inte hamna i detta läge? Vilken skuld har jag till fasthållningen som ofta leder till mycket  onödig energi och misslyckande? Vem kan jag fråga om råd för att hitta andra lösningar, andra nycklar? Kan jag avleda, avstyra, hitta andra alternativ? Finns det andra svar på problemet?

Jag tänker att om man inte kan hålla fast en människa när den är 18 år så ska man inte heller tvinga hen till ofrivillig "kram" heller när den är åtta.

Vad tänker du som läser här om detta. Mer om detta kan du förresten läsa i Bo Hejlskovs blogg och på hans hemsida.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Är det ofta en fasthållning sker av en förälder, lärare eller vårdare?
Det blir jag nyfiken på. Trodde i min enfald att det inte skedde så ofta..
Har "stoppat" flertal gånger, men aldrig med kroppslig kontakt.

malene larssen sa...

Jag vet inte hur ofta, men har stött på det och tänker att det tar vi till som en sista utväg när vi inte har några fler redskap. Ofta beror det då på att vi har för få redskap, för lite kunskap. Ju yngre människor, ju mer fasthållningar. Men kan man inte hålla en vuxen människa, så ska man inte heller hålla fast en liten parvel för vi måste ju istället träna på hur vi alla ska göra så att det inte slutar med affekt och fasthållning. Det finns så många andra tekniker som är så mycket bättre:)

malene larssen sa...

Jag vet inte hur ofta, men har stött på det och tänker att det tar vi till som en sista utväg när vi inte har några fler redskap. Ofta beror det då på att vi har för få redskap, för lite kunskap. Ju yngre människor, ju mer fasthållningar. Men kan man inte hålla en vuxen människa, så ska man inte heller hålla fast en liten parvel för vi måste ju istället träna på hur vi alla ska göra så att det inte slutar med affekt och fasthållning. Det finns så många andra tekniker som är så mycket bättre:)

LAB, vad är det och vad är det inte?

Bo Hejlskov Elven blir intervjuad  på tv4 idag. Mycket sägs om lågaffektivt bemötande (LAB) för tillfället. Jag har väntat lite på det. LAB ...