Fortsätt till huvudinnehåll

Milsvida skillnader

Hösten 2010 gick jag ut med en enkät till 300 föräldrar. Enkäten bestod av 15 påståenden som rörde skola, fritid och familjeliv. Enkäten besvarades dels av föräldrar som är medlemmar i föreningen Compassen, del av föräldrar som följde min blogg och dels av föräldrar på Gamla Påvelundsskolan i Göteborg. 150 föräldrar som svarade på enkäten har barn med någon form av neuropsykiatrisk diagnos. Knappt 150 föräldrar som har barn utan diagnos har också svarat på enkäten (Gamla Påvelundsskolan). Varje påstående hade fem alternativa svar (instämmer helt, instämmer delvis, varken eller, instämmer inte, instämmer absolut inte). Nedan redogör jag för alla 15 påståenden, men jag har bara tagit med svaret ”instämmer helt” och någon gång lagt ihop svaren ”instämmer helt” med ”instämmer delvis”. Varje påstående visar på milsvida skillnader mellan att leva med npf och utan. Bara ett av påståendena (påstående 9) var siffrorna jämna mellan grupperna ADHD/ADD/autism/asperger och gruppen ”inget npf”. Jag väljer att inte kommentera siffrorna vidare utan låter siffrorna själva tala.
Föreningen "Kung över livet" vill använda de här siffrorna bland annat i Almedalenför att förklara hur det ser ut för familjer där någon eller några har npf. du som läser här för så klart också gärna använda sifforna för att lättare förklara skillnader i liv för människor som inte har så mycket kunskap i ämnet bara jag blir nämnd som upphovskvinna till undersökningen.  

 
Påstående nummer 1              ”Mitt barn trivs i skolan”.
Föräldrar till barn med:              ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           22%                     23%                     50%                     36%                     68%

 
Påstående nummer 2              ”Jag har en bra relation till barnets skola, lärare, rektor”.
Föräldrar till barn med:              ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           37%                     35%                     67%                     27%                     59%

 
Påstående nummer 3              ”Mitt barn får det stöd hon/han är i behov av”.
 Föräldrar till barn med:             ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           21%                     10%                     33%                     24%                     57%                                                                                                           Påstående nummer 4              ”Mitt barn har vänner i klassen”.
Föräldrar till barn med:             ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           23%                     37%                     25%                     26%                     78%

 
Påstående nummer 5              ”Mitt barn är/har varit mobbad i skolan”.
Föräldrar till barn med:              ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           33%                     25%                     8%                       29%                     7%

 
Påstående nummer 6              ”Mitt barn har vänner som hon/han träffar på fritiden”.
Föräldrar till barn med:             ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           29%                     25%                     21%                     14%                     72%

 
Påstående nummer 7              ”Mitt barn tränar i en/flera föreningar som bedriver lagidrott”.
 Föräldrar till barn med:            ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                          16%                     9%                       14%                     14%                     45%

 
Påstående nummer 8              ”Mitt barn tränar i en/flera föreningar som bedriver ensamidrott”.
Föräldrar till barn med:              ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           15%                     19%                     7%                       11%                     44%

 
Påstående nummer 9              ”Mitt barn idrottar inte, men är aktiv med andra saker på sin fritid”.
Föräldrar till barn med:              ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
                                                     16%                     15%                     38%                     11%                     15%

 
Påstående nummer 10            ”Mitt barn sitter mest framför datorn/tvn på sin fritid”.
Föräldrar till barn med:             ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           29%                     46%                     21%                     43%                     6%

 
Påstående nummer 11            ”Min familj har många vänner”.
Föräldrar till barn med:            ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           13%                     17%                     14%                     21%                     58%

 
Påstående nummer 12            ”Familjen har en bra relation till släktingar”.
                                                     ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           25%                     41%                     43%                     39%                     73%

 
Påstående nummer 13            ”Mitt barn skolsituation har påverkat någon gång påverkat min hälsa negativt”.
Föräldrar till barn med:             ADHD                 ADD                    Austism             Asperger          Inget npf
Instämmer helt                          69%                     65%                     75%                     64%                     11%
Instämmer delvis/helt               89%                     78%                     83%                     89%                     25%

 
Påstående nummer 14            ”Vi får det stöd vi behöver från skola, kommun, samhälle”.
Föräldrar till barn med:            ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                          10%                     2%                       8%                       0%                       51%
Instämmer delvis/helt              36%                     38%                     54%                     43%                     87%

 
Påstående nummer 15            ”Jag är nöjd med livet vi lever”.
Föräldrar till barn med:            ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           7%                       9%                       14%                     7%                       61%
Instämmer delvis/helt              40%                     51%                     57%                     43%                     93%
Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Om exekutiva funktioner

Förmodligen har du hört talas om "de exekutiva funktionerna", men kanske har du inte helt "koll" på vad de innebär därför tänkte jag börja beskriva dem lite närmare idag.

"Med exekutiva funktioner (EF) avses förmågan att planera och organisera sitt beteende i förhållande till tid och rum i syfta att uppfylla mål och intentioner" - ur boken; Exekutiva svårigheter hos barn av Anne Vibeke Fleischer och John Merland.


Ett försök till att dela in de EF och och börja förklara dem tänkte jag, som sagt, göra idag. Imorgon börjar jag beta av listan på hur man kan hjälpa ett "npf-barn" som ofta har svårt/väldigt svårt med några/flera av punkterna. (Förutom EF har barn med npf i högre eller lägre grad svårt med motoriken, perceptionen, minnet, språk, inlärningsförmågan, sociala färdigheterna, samt emotionella svårigheter).

Inhibition (förmåga att kontrollera sina impulser).
Flexibilitet (klarar av förändringar, löser problem flexibelt).
Emotioner (klarar av …

"Bakbind inte lärarna"

På GP´s ledarsida skriver man idag att lärare måste få möjlighet att ta ut stökiga elever ur klassrummet. Att man, som man gör i England måste ha mer konsekvenser att ta till i skolans värld. Läs ledaren här. Kritiken mot Bo Hejlskov Elvén skiner lite lätt igenom i artikeln. Man tror helt enkelt inte helt på vad psykologen Hejlskov predikar runt om i landet för lärare och andra människor som arbetar med människor i beroende.

Jag kan förstå att man som journalist tänker att jag som lärare vill ha redskap för att stoppa jobbiga situationer när de uppkommer i mitt klassrum. Att jag behöver konsekvenser! Men konsekvensbemötande fungerar bara på elever som klarar av att tänka, inte bara i nutid och dåtid, men framförallt i framtid. Därför är konsekvenspedagogik värdelös. De elever som vi uppfinner konsekvenserna för - klarar inte av/har inte förmåga att förstå konsekvenserna.

Konsekvensbemötande är det enklaste sättet att bedriva pedagogik på. I sin sämsta form kan man också kalla det för …

Varför diagnos?

Varför är det så viktigt att få en diagnos om man har svårigheter som finns inom området adhd eller autism, frågar sig människor runt mig ibland. För mig är det lika självklart att en person med svårigheter inom det neuropsykiatriska funktionsområdet får en diagnos som en som har diabetes eller allergi till exempel.  Varför det, är det inte bara till för att kunna gömma sig bakom, säger någon då. Eller; är det bara för att skolorna ska kunna ge hjälp, de borde kunna ge hjälp ändå, säger någon annan.  Men en npf-diagnos är lika viktig som en diagnos för någon annan funktionsnedsättning eller sjukdom. Man behöver en utredning för att omgivningen ska veta och förstå och kunna hämta kunskap. Man får också en diagnos för att man själv ska veta och förstå svårigheter men också sina lättheten och för att kunna hämta kunskap.  Nedan har jag lagt in ett mejl jag fick från en kvinna. Hon fick sin diagnos sent i livet och jag tycker att hon klargör på ett enkelt sätt skillnaden på att leva i ov…