Fortsätt till huvudinnehåll

Milsvida skillnader

Hösten 2010 gick jag ut med en enkät till 300 föräldrar. Enkäten bestod av 15 påståenden som rörde skola, fritid och familjeliv. Enkäten besvarades dels av föräldrar som är medlemmar i föreningen Compassen, del av föräldrar som följde min blogg och dels av föräldrar på Gamla Påvelundsskolan i Göteborg. 150 föräldrar som svarade på enkäten har barn med någon form av neuropsykiatrisk diagnos. Knappt 150 föräldrar som har barn utan diagnos har också svarat på enkäten (Gamla Påvelundsskolan). Varje påstående hade fem alternativa svar (instämmer helt, instämmer delvis, varken eller, instämmer inte, instämmer absolut inte). Nedan redogör jag för alla 15 påståenden, men jag har bara tagit med svaret ”instämmer helt” och någon gång lagt ihop svaren ”instämmer helt” med ”instämmer delvis”. Varje påstående visar på milsvida skillnader mellan att leva med npf och utan. Bara ett av påståendena (påstående 9) var siffrorna jämna mellan grupperna ADHD/ADD/autism/asperger och gruppen ”inget npf”. Jag väljer att inte kommentera siffrorna vidare utan låter siffrorna själva tala.
Föreningen "Kung över livet" vill använda de här siffrorna bland annat i Almedalenför att förklara hur det ser ut för familjer där någon eller några har npf. du som läser här för så klart också gärna använda sifforna för att lättare förklara skillnader i liv för människor som inte har så mycket kunskap i ämnet bara jag blir nämnd som upphovskvinna till undersökningen.  

 
Påstående nummer 1              ”Mitt barn trivs i skolan”.
Föräldrar till barn med:              ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           22%                     23%                     50%                     36%                     68%

 
Påstående nummer 2              ”Jag har en bra relation till barnets skola, lärare, rektor”.
Föräldrar till barn med:              ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           37%                     35%                     67%                     27%                     59%

 
Påstående nummer 3              ”Mitt barn får det stöd hon/han är i behov av”.
 Föräldrar till barn med:             ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           21%                     10%                     33%                     24%                     57%                                                                                                           Påstående nummer 4              ”Mitt barn har vänner i klassen”.
Föräldrar till barn med:             ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           23%                     37%                     25%                     26%                     78%

 
Påstående nummer 5              ”Mitt barn är/har varit mobbad i skolan”.
Föräldrar till barn med:              ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           33%                     25%                     8%                       29%                     7%

 
Påstående nummer 6              ”Mitt barn har vänner som hon/han träffar på fritiden”.
Föräldrar till barn med:             ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           29%                     25%                     21%                     14%                     72%

 
Påstående nummer 7              ”Mitt barn tränar i en/flera föreningar som bedriver lagidrott”.
 Föräldrar till barn med:            ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                          16%                     9%                       14%                     14%                     45%

 
Påstående nummer 8              ”Mitt barn tränar i en/flera föreningar som bedriver ensamidrott”.
Föräldrar till barn med:              ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           15%                     19%                     7%                       11%                     44%

 
Påstående nummer 9              ”Mitt barn idrottar inte, men är aktiv med andra saker på sin fritid”.
Föräldrar till barn med:              ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
                                                     16%                     15%                     38%                     11%                     15%

 
Påstående nummer 10            ”Mitt barn sitter mest framför datorn/tvn på sin fritid”.
Föräldrar till barn med:             ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           29%                     46%                     21%                     43%                     6%

 
Påstående nummer 11            ”Min familj har många vänner”.
Föräldrar till barn med:            ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           13%                     17%                     14%                     21%                     58%

 
Påstående nummer 12            ”Familjen har en bra relation till släktingar”.
                                                     ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           25%                     41%                     43%                     39%                     73%

 
Påstående nummer 13            ”Mitt barn skolsituation har påverkat någon gång påverkat min hälsa negativt”.
Föräldrar till barn med:             ADHD                 ADD                    Austism             Asperger          Inget npf
Instämmer helt                          69%                     65%                     75%                     64%                     11%
Instämmer delvis/helt               89%                     78%                     83%                     89%                     25%

 
Påstående nummer 14            ”Vi får det stöd vi behöver från skola, kommun, samhälle”.
Föräldrar till barn med:            ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                          10%                     2%                       8%                       0%                       51%
Instämmer delvis/helt              36%                     38%                     54%                     43%                     87%

 
Påstående nummer 15            ”Jag är nöjd med livet vi lever”.
Föräldrar till barn med:            ADHD                 ADD                    Autism               Asperger          Inget npf
Instämmer helt                           7%                       9%                       14%                     7%                       61%
Instämmer delvis/helt              40%                     51%                     57%                     43%                     93%
Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Varför diagnos?

Varför är det så viktigt att få en diagnos om man har svårigheter som finns inom området adhd eller autism, frågar sig människor runt mig ibland. För mig är det lika självklart att en person med svårigheter inom det neuropsykiatriska funktionsområdet får en diagnos som en som har diabetes eller allergi till exempel.  Varför det, är det inte bara till för att kunna gömma sig bakom, säger någon då. Eller; är det bara för att skolorna ska kunna ge hjälp, de borde kunna ge hjälp ändå, säger någon annan.  Men en npf-diagnos är lika viktig som en diagnos för någon annan funktionsnedsättning eller sjukdom. Man behöver en utredning för att omgivningen ska veta och förstå och kunna hämta kunskap. Man får också en diagnos för att man själv ska veta och förstå svårigheter men också sina lättheten och för att kunna hämta kunskap.  Nedan har jag lagt in ett mejl jag fick från en kvinna. Hon fick sin diagnos sent i livet och jag tycker att hon klargör på ett enkelt sätt skillnaden på att leva i ov…

Faror med att bara ha ett relationellt perspektiv

Jag lyssnar på en föreläsning för blivande specialpedagoger och får bland annat höra om en elev som har svårt att erkänna när hen gjort saker som inte var bra.

- Det finns en förklaring till det, säger föreläsaren ungefär och fortsätter, hen hade en väldigt sträng och otrevlig pappa, så klart eleven inte vågade erkänna när hen gjort fel.

En annan föreläsning där jag var i egenskap av åhörare och kbt-student hörde jag en föreläsare beskriva anknytningsteorin och lite i förbifarten nämna att barn med autism ofta har föräldrar som har  haft svårt att knyta an till sina barn och ytterligare att barn med adhd ofta haft en "rörig" anknytning till sina föräldrar.

En tredje händelse som gör sig påmind hos mig är då jag och min man träffade skolpsykologen feer att hon gjort de första testerna på vår dotter. Hon förklarade varför vår dotter hade svårigheter inom det autistiska området och varför vår dotter inte kunde ha adhd.

- När det gäller adhd är det alltid någon miljömässig påver…

Hjälp eleverna nu när vi går in i slutfasen av terminen

Terminen har gått in i det skedet då dagarna sällan ser ut som de brukar. Veckorna är ofta kortare och ofta klämmer man in ett tema eller två under de här sista veckorna innan sommarlovet. De här sista veckorna på terminen är för många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (och därmed deras familjer) riktigt besvärliga. Hur hänger man upp sina dagar som behöver vara strukturerade - när strukturen försvinner? Hur gör man då för att ge lite fotfäste till ett barn/en elev som tappar fotfästet? För det första måste man förstå att de här förändringarna i schemat verkligen ställer till det för eleven. Sedan ser man till att täppa till alla trådar som inte är fästa. Nu om någon gång är det otroligt viktigt att se till att svaren på frågorna; när, var, hur, hur länge, med vem, varför, vad gör jag om det blir fel, och vad gör jag efter, är besvarade. Att skriva en social berättelse som svarar på ovanstående frågor kan ofta vara skillnad mellan katastrof och succé. När det blir fel…