Fortsätt till huvudinnehåll

Georgios Jojje Karpathakis sommarpratar och om diagnoser som ifrågasätts

Idag har jag pratat med en riktigt god vän till mig. Hen berättade om en nära anhörig som har funktionsnedsättningar inom det neuropsykiatriska området. Det kämpas något oerhört för att hjälpa hens anhörig som är i de övre tonåren. Min vän berättade om alla år där det enda viktiga varit att få ungdomen att komma ifrån sitt destruktiva liv. Hen berättade också om all hjälp familjen fått och får och att man eventuellt börjar se en ljusning vid horisonten. Härligt, tänkte jag, innan min vän berättade att man på det ställe där man ger hjälp inte pratar diagnos - för man anser att de npf-diagnoser som läkare och psykologer i läkarteam ställt - inte finns!

Det tycker jag, för att underdriva lite, är ganska tokigt. Att man kan få bedriva vård samtidigt som man ifrågasätter diagnoser som är vedertagna!

Därför måste jag tipsa om Sommarprataren i P1 idag, Georgios Karpathakis som på ett fantastiskt sätt beskriver sin tuffa uppväxt, men också ger hopp till bland annat min vän om att det kan bli bra. Han pratar om vad det betydde för honom att få en diagnos, ett namn, en förklaring på sina svårigheter. Detta har gjort att han förstått sig själv, fått hjälp att hitta strategier och därmed börjat lyckas i livet - och som han har lyckats! Lyssna och njut här. 


Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Om exekutiva funktioner

Förmodligen har du hört talas om "de exekutiva funktionerna", men kanske har du inte helt "koll" på vad de innebär därför tänkte jag börja beskriva dem lite närmare idag.

"Med exekutiva funktioner (EF) avses förmågan att planera och organisera sitt beteende i förhållande till tid och rum i syfta att uppfylla mål och intentioner" - ur boken; Exekutiva svårigheter hos barn av Anne Vibeke Fleischer och John Merland.


Ett försök till att dela in de EF och och börja förklara dem tänkte jag, som sagt, göra idag. Imorgon börjar jag beta av listan på hur man kan hjälpa ett "npf-barn" som ofta har svårt/väldigt svårt med några/flera av punkterna. (Förutom EF har barn med npf i högre eller lägre grad svårt med motoriken, perceptionen, minnet, språk, inlärningsförmågan, sociala färdigheterna, samt emotionella svårigheter).

Inhibition (förmåga att kontrollera sina impulser).
Flexibilitet (klarar av förändringar, löser problem flexibelt).
Emotioner (klarar av …

"Bakbind inte lärarna"

På GP´s ledarsida skriver man idag att lärare måste få möjlighet att ta ut stökiga elever ur klassrummet. Att man, som man gör i England måste ha mer konsekvenser att ta till i skolans värld. Läs ledaren här. Kritiken mot Bo Hejlskov Elvén skiner lite lätt igenom i artikeln. Man tror helt enkelt inte helt på vad psykologen Hejlskov predikar runt om i landet för lärare och andra människor som arbetar med människor i beroende.

Jag kan förstå att man som journalist tänker att jag som lärare vill ha redskap för att stoppa jobbiga situationer när de uppkommer i mitt klassrum. Att jag behöver konsekvenser! Men konsekvensbemötande fungerar bara på elever som klarar av att tänka, inte bara i nutid och dåtid, men framförallt i framtid. Därför är konsekvenspedagogik värdelös. De elever som vi uppfinner konsekvenserna för - klarar inte av/har inte förmåga att förstå konsekvenserna.

Konsekvensbemötande är det enklaste sättet att bedriva pedagogik på. I sin sämsta form kan man också kalla det för …

Varför diagnos?

Varför är det så viktigt att få en diagnos om man har svårigheter som finns inom området adhd eller autism, frågar sig människor runt mig ibland. För mig är det lika självklart att en person med svårigheter inom det neuropsykiatriska funktionsområdet får en diagnos som en som har diabetes eller allergi till exempel.  Varför det, är det inte bara till för att kunna gömma sig bakom, säger någon då. Eller; är det bara för att skolorna ska kunna ge hjälp, de borde kunna ge hjälp ändå, säger någon annan.  Men en npf-diagnos är lika viktig som en diagnos för någon annan funktionsnedsättning eller sjukdom. Man behöver en utredning för att omgivningen ska veta och förstå och kunna hämta kunskap. Man får också en diagnos för att man själv ska veta och förstå svårigheter men också sina lättheten och för att kunna hämta kunskap.  Nedan har jag lagt in ett mejl jag fick från en kvinna. Hon fick sin diagnos sent i livet och jag tycker att hon klargör på ett enkelt sätt skillnaden på att leva i ov…