Fortsätt till huvudinnehåll

Ny boktavskombination för gammalt problem

På konferensen "No mind left behind" i Glasgow tidigare i vår stod begreppet ESSENCE i fokus. Det var Christopher Gillberg som berättade om ny forskning och om problemet med att samma barn kan få olika diagnoser beroende på vem som utreder och vad man sätter fokus på. Han sa;
- Alla ni som tycker att ert barn har "lite av varje" när det gäller problem, har sannolikt rätt.

ESSENCE är en bokstavskombination som uttydes på engelska Early Symptomatic Symdromes Elliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations och som kan översättas till svenska ungefär "tidiga symtom som bör leda till bred klinisk prövning".

Problemen som ingår i ESSENCE är;
Motoriska egenheter
Allmän utvecklingsförsening
Tal- och språkförsening
Problem med social interaktion och kommunikation
Beteendeproblem
Hyperaktivitet (impulsivitet)
Hypoaktivitet (låg aktivitetsnivå)
Ouppmäkrsamhet/lyssnar inte
Problem med sömn
Problem kring ätande

Av 208 barn som vid 2,5 - 4 års ålder fått någon diagnos inom autismspektrum så hade nästan alla också andra svårigheter inom ESSENCE-området. Om man tittar brett på barn med några av svårigheterna skulle man säkert kunna hjälpa dem tidigare och dessutom inte ge en diagnos som så småningom ändras när man kommer till en ny expert.

För er som vill läsa mer om detta och andra intressanta artiklar läs gärna tidningen Attentions senaste nummer. Här!
Intressant, tycker jag.
3 kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Om exekutiva funktioner

Förmodligen har du hört talas om "de exekutiva funktionerna", men kanske har du inte helt "koll" på vad de innebär därför tänkte jag börja beskriva dem lite närmare idag.

"Med exekutiva funktioner (EF) avses förmågan att planera och organisera sitt beteende i förhållande till tid och rum i syfta att uppfylla mål och intentioner" - ur boken; Exekutiva svårigheter hos barn av Anne Vibeke Fleischer och John Merland.


Ett försök till att dela in de EF och och börja förklara dem tänkte jag, som sagt, göra idag. Imorgon börjar jag beta av listan på hur man kan hjälpa ett "npf-barn" som ofta har svårt/väldigt svårt med några/flera av punkterna. (Förutom EF har barn med npf i högre eller lägre grad svårt med motoriken, perceptionen, minnet, språk, inlärningsförmågan, sociala färdigheterna, samt emotionella svårigheter).

Inhibition (förmåga att kontrollera sina impulser).
Flexibilitet (klarar av förändringar, löser problem flexibelt).
Emotioner (klarar av …

Varför diagnos?

Varför är det så viktigt att få en diagnos om man har svårigheter som finns inom området adhd eller autism, frågar sig människor runt mig ibland. För mig är det lika självklart att en person med svårigheter inom det neuropsykiatriska funktionsområdet får en diagnos som en som har diabetes eller allergi till exempel.  Varför det, är det inte bara till för att kunna gömma sig bakom, säger någon då. Eller; är det bara för att skolorna ska kunna ge hjälp, de borde kunna ge hjälp ändå, säger någon annan.  Men en npf-diagnos är lika viktig som en diagnos för någon annan funktionsnedsättning eller sjukdom. Man behöver en utredning för att omgivningen ska veta och förstå och kunna hämta kunskap. Man får också en diagnos för att man själv ska veta och förstå svårigheter men också sina lättheten och för att kunna hämta kunskap.  Nedan har jag lagt in ett mejl jag fick från en kvinna. Hon fick sin diagnos sent i livet och jag tycker att hon klargör på ett enkelt sätt skillnaden på att leva i ov…

Vad kan vi göra hemma?

Frågan kom från ett par förtvivlade föräldrar som jag träffade för ett tag sedan. Skolan fungerade inte för deras barn. Hen hamnade ofta i konflikter. Pedagogerna visste inte hur de skulle göra och hela skoldagen blev därför jobbig för barnet. När sedan föräldrarna kom för att hämta sitt barn fick de ofta höra om saker som barnet gjort. Detta i sin tur gjorde att föräldrarna skällde på barnet när de kom hem.  Barnet mådde naturligtvis inget vidare, precis som barn som har det tufft i skolan, alltid gör.  Vad kan vi göra hemma? Frågan var så klok och den är så viktig att ställa sig, både som förälder, men också som pedagog.  Du kan försöka, som förälder och som pedagog, att fokusera på vad du kan göra för att stärka barnet. Fundera på vad som är bäst för ditt barn/din elev, ställ din egen frustration och ilska vid sidan av, om du kan. Barnet blir inte stärkt av att hen hör dig klaga på barnets föräldrar eller pedagoger. Du kan lyssna på ditt barn/din elev, utan att döma ditt barn eller…