En av oss, men ändå inte riktigt : klasskamraters upplevelser av inkludering och den inkluderade

Här kommer en länk till Anneli Erikssons uppsats om hur klasskamrater till inkluderade elever upplever situationen. Mycket viktig fråga eftersom det är klasskamraternas tankar och möten med den inkluderade eleven som till stor del påverkar hur det går och hur det känns för eleven med funktionsnedsättning.
Läs här.

Kommentarer

Populära inlägg