onsdag 21 september 2011

En av oss, men ändå inte riktigt : klasskamraters upplevelser av inkludering och den inkluderade

Här kommer en länk till Anneli Erikssons uppsats om hur klasskamrater till inkluderade elever upplever situationen. Mycket viktig fråga eftersom det är klasskamraternas tankar och möten med den inkluderade eleven som till stor del påverkar hur det går och hur det känns för eleven med funktionsnedsättning.
Läs här.

Inga kommentarer:

LAB, vad är det och vad är det inte?

Bo Hejlskov Elven blir intervjuad  på tv4 idag. Mycket sägs om lågaffektivt bemötande (LAB) för tillfället. Jag har väntat lite på det. LAB ...