Fortsätt till huvudinnehåll

så olika

"jag kommer från en familj i undre medelklassen, mamma jobbade dygnet runt, men fick inget över i plånboken. Man ska belöna de som jobbar hårt. Man måste utgå ifrån var man själv är i livet".

Jag läser om Laila Bagge i tidningen idag, det är hon som äger citatet. Jag tänker att man kan se välidgt olika på saker i livet. Händelsen är densamma, den är likadan, men upplevelsen eller tankarna kring den kan se så olika ut. Erfarenheterna är olika också. Det är intressant det där att man ser så olika på samma händelse eller sak.

Jag tror att så gott som alla människor gör sitt bästa, det varje människa anser vara bäst, efter sin förmåga. Jag tror att många av människorna som gör sitt bästa blir missförstådda, andra dömer dem eftersom de inte når upp till kraven vi sätter på en "hårt arbetande människa". Jag tror att vi har olika förutsättningar och att vi bör bli sedda och accepterade så. Jag tror att Laila Bagges mamma jobbade jättehårt och jag tror att hennes mamma hade förutsättningar för det, förmåga till det. Jag tror inte att alla människor har förmågan, som Laila Bagges mamma, att jobba på det sättet som hon jobbade. De människorna är, enligt mitt sätt att se på det, lika mycket värda att få ett liv som fungerar, precis som alla människor är...

Nu skall jag spela tennis med min man

Trevlig lördag på er!
Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Varför diagnos?

Varför är det så viktigt att få en diagnos om man har svårigheter som finns inom området adhd eller autism, frågar sig människor runt mig ibland. För mig är det lika självklart att en person med svårigheter inom det neuropsykiatriska funktionsområdet får en diagnos som en som har diabetes eller allergi till exempel.  Varför det, är det inte bara till för att kunna gömma sig bakom, säger någon då. Eller; är det bara för att skolorna ska kunna ge hjälp, de borde kunna ge hjälp ändå, säger någon annan.  Men en npf-diagnos är lika viktig som en diagnos för någon annan funktionsnedsättning eller sjukdom. Man behöver en utredning för att omgivningen ska veta och förstå och kunna hämta kunskap. Man får också en diagnos för att man själv ska veta och förstå svårigheter men också sina lättheten och för att kunna hämta kunskap.  Nedan har jag lagt in ett mejl jag fick från en kvinna. Hon fick sin diagnos sent i livet och jag tycker att hon klargör på ett enkelt sätt skillnaden på att leva i ov…

Om exekutiva funktioner

Förmodligen har du hört talas om "de exekutiva funktionerna", men kanske har du inte helt "koll" på vad de innebär därför tänkte jag börja beskriva dem lite närmare idag.

"Med exekutiva funktioner (EF) avses förmågan att planera och organisera sitt beteende i förhållande till tid och rum i syfta att uppfylla mål och intentioner" - ur boken; Exekutiva svårigheter hos barn av Anne Vibeke Fleischer och John Merland.


Ett försök till att dela in de EF och och börja förklara dem tänkte jag, som sagt, göra idag. Imorgon börjar jag beta av listan på hur man kan hjälpa ett "npf-barn" som ofta har svårt/väldigt svårt med några/flera av punkterna. (Förutom EF har barn med npf i högre eller lägre grad svårt med motoriken, perceptionen, minnet, språk, inlärningsförmågan, sociala färdigheterna, samt emotionella svårigheter).

Inhibition (förmåga att kontrollera sina impulser).
Flexibilitet (klarar av förändringar, löser problem flexibelt).
Emotioner (klarar av …

Faror med att bara ha ett relationellt perspektiv

Jag lyssnar på en föreläsning för blivande specialpedagoger och får bland annat höra om en elev som har svårt att erkänna när hen gjort saker som inte var bra.

- Det finns en förklaring till det, säger föreläsaren ungefär och fortsätter, hen hade en väldigt sträng och otrevlig pappa, så klart eleven inte vågade erkänna när hen gjort fel.

En annan föreläsning där jag var i egenskap av åhörare och kbt-student hörde jag en föreläsare beskriva anknytningsteorin och lite i förbifarten nämna att barn med autism ofta har föräldrar som har  haft svårt att knyta an till sina barn och ytterligare att barn med adhd ofta haft en "rörig" anknytning till sina föräldrar.

En tredje händelse som gör sig påmind hos mig är då jag och min man träffade skolpsykologen feer att hon gjort de första testerna på vår dotter. Hon förklarade varför vår dotter hade svårigheter inom det autistiska området och varför vår dotter inte kunde ha adhd.

- När det gäller adhd är det alltid någon miljömässig påver…