Nationella prov och npf

Idag är det en av väldigt många dagar då eleverna i nian skriver nationella prov. Idag är det fysik som gäller. Jag har hört att man planerar införa nationella prov i så gott som alla ämnen. Kontrollskolan skall kontrollera ännu mer.

Kontrollera för vem, undrar jag.

Finns det inte finare och mjukare verktyg för att hitta eleverna med svårigheter? Att göra en rättvisare skola för eleverna så de får "rätt" betyg efter vad de "presterar", tror jag inte att proven bidrar så mycket med. Lärare har i allmänhet en ganska god bedömningsförmåga för vilka kunskaper eleverna besitter. Men de skapar oro. De skapar panik och ångest. De skapar ett väldigt merarbete för lärarna som håller i proven och de skapar ett arbetsklimat halvåret innan som inte är vidare positivt.

Jag minns att jag (när jag fortfarande jobbade som lärare) och mina kollegor hade en oro för att eleverna på skolan inte skulle få tillräckligt höga poäng från de nationella proven. Låga poäng gjorde att vi inte kunde sätta höga slutbetyg på niorna. I förlängningen gör ju låga slutbetyg att föräldrar till barn som skall välja högstadieskola - väljer en annan skola. Vilket i den yttersta förlängningen gör att skolan får färre elever...

Oron för elevers låga poäng gör att de flesta skolor tränar på gamla nationella prov halvåret innan. Det halvåret hade man, tänker jag, kunnat göra mycket mer intressanta och viktiga arbeten än att träna på gamla nationella prov. För vad lär man sig och vad blir man bra på av att göra nationella prov? Jo, man blir bra på att göra nationella prov, eftersom man blir bra på det man tränar...

Lillagubben skulle också ha nationellt prov i idag, som den tredjeklassare han är. Han berättade för mig att läraren sagt att om man fick ett fel på en provdel så var det okej, men annars skulle det bli för mycket och då skulle man behöva jobba mer och få mer hjälp. Det måste ju finnas andra sätt att ta reda på om en elev har svårigheter, eller?

Fler ämnen som skall ingå i de "nationella nätverket". Fler ämnen som skall tränas innan. Kontrollskola. Jag vet inte vad Björklund är så rädd för. Varför han måste kontrollera allt så mycket. Varför ämnen som är kreativa, de praktiska och de estetiska ämnena förminskas till förmån för andra.

Det blir en fyrkantigare skola, en gråare en skola. En skola som i än högre grad sorterar ut de elever som inte "duger" i samhällets ögon. De elever, som om de bara får blomma i sina ämnen och sin personlighet, kan vara otroliga bidrag till samhället, sorteras bort och får aldrig chansen i den skolan Björklund strävar efter.

Ikväll skall jag till Varberg och föreläsa, undrar om jag inte skall prata om detta lite då...

Kommentarer

Populära inlägg