Fortsätt till huvudinnehåll

Sant eller falskt?

På skolan jag jobbar undervisar jag elever i många olika ämnen (trots att jag egentligen är utbildad att undervisa i svenska och i idrott). Det har blivit så av flera olika anledningar som jag inte tänker gå in på här. Matematik är ett av de ämnen jag undervisar i. Ibland kommer det sidor där man skall skriva "sant" eller "falskt" efter olika påståenden. Inspirerad av det, tänkte jag idag skriva påståenden och ibland svara på dem också. Får se vart vi landar med det?

* Alla vill lyckas - Sant - Och det tänker jag inte gå närmare in på för det har jag redan skrivit så mycket om tidigare här i min blogg.

* "Varför" behöver besvaras med "därför" för att det skall bli något sammanhang - Sant - För oss  vuxna kan sambandet vara klart. T ex att om barnet gör detta så får hen öva på detta och det är bra, men om inte barnet/eleven själv förstår meningen med arbetet och får förklarat "varför" med "därför" så blir det svårt att arbeta. Det gäller oss alla, men framförallt barn/ungdomar/vuxna som inte har en motor som för dem framåt om de inte tycker att saken är rolig att göra eller om de inte får förklarat "varför" med "därför. 

* Matematik måste göras på papper så att vi ser att eleven förstår och kan förklara vad den gör - Falskt - Det viktigaste med matematikundervisning och all annan undervisning är att vi inte kväver det intresse som eventuellt finns i ämnet. Om eleven har extremt svårt att skriva (för att den kanske inte förstår varför det skall skriva eftersom den kan räkna upp och ställa upp i huvudet och talet ju redan står i boken) så får vi hitta på andra lösningar. Skrivandet kan någon annan göra så länge som eleven förstår vad man gör och behåller (eller hittar) glädjen i att förstå matematik.

* Prov måste göras skriftligt - Falskt - Om en elev har svårt att förmedla sig via skrift av någon anledning, så går det så klart lika bra att göra provet muntligt!

Det finns många olika sätt att lösa elevers svårigheter på. Om man inte förstår och inte kan motivera sig till att skriva i skrivboken fast man egentligen gillar matte, då får man lösa det genom att skriva ett tag i matematikboken tills det fungerar med skrivboken. Målet är alltid att behålla glädjen för att lära sig saker!

* Belöningar är av ondo - Falskt - När man har svårt att motivera sig för en "belöning" i form av bra betyg, bra jobb, välmående etc om en vecka, om en månad, om ett år så kan man få hjälp på traven av ett mer kortsiktigt mål, men det får aldrig användas som hot eller tas bort när något inte går så bra som man tänkt sig och det är inte till för att "dressera apor". Det är till för att hjälpa eleven att få igång en motor som ibland kan vara svår att starta. 

* Alla föräldrar till barn med adhd är jobbiga - Falskt - Det finns alla typer av föräldrar i npf-gruppen, precis som det finns alla olika typer av föräldrar överallt annars i samhället.

* Lärare förstår inte det här med att möta barn med npf-svårigheter - Falskt - Det finns naturligtvis alla typer av lärare och lärare med olika mycket förståelse och empati och kunskap. De allra, allra flesta lärare har blivit det av en anledning, de gillar barn, vill jobba med dem och vill hjälpa dem, det är inte för lönen man blir lärare, nämligen...

* Har man mött ett barn med npf-svårigheter så kan och förstår man npf-problematik och svårigheterna som kommer - Falskt - Alla barn med npf-svårigheter är unika, precis som alla andra människor är det. Den som inte är ödmjuk och förstår det kommer att trilla i gropar av misslyckanden väldigt ofta.

* Det är hopplöst och kan aldrig bli bättre när man har npf-svårigheter - Falskt - Med rätt stöd, förståelse, bemötande, tillrättaläggande kan man faktiskt få ett toppenliv och få göra precis det man själv passar till både som barn och som vuxen, men det tar ofta tid tills man kommer dit.

* Jobbiga människor är jobbiga människor - Falskt - Människor som upplevs som "jobbiga" har ofta en historia med sig i bagaget, kanske av misslyckanden, kanske av väldigt mycket kamp och elände under en längre tid, kanske på grund av egna svårigheter. Människor är inte "jobbiga" för att det är kul för alla vi människor vill ju må bra och göra bra saker och känna att vi lyckas. 

* Allt jag skrivit här är sant - Falskt - Det här är mina "sanningar"utifrån mina värderingar och min syn på saker och ting. Det är klart att det inte stämmer för alla människor på denna jord, men det är i alla fall min sanning.

Vad är din sanning?
En kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Varför diagnos?

Varför är det så viktigt att få en diagnos om man har svårigheter som finns inom området adhd eller autism, frågar sig människor runt mig ibland. För mig är det lika självklart att en person med svårigheter inom det neuropsykiatriska funktionsområdet får en diagnos som en som har diabetes eller allergi till exempel.  Varför det, är det inte bara till för att kunna gömma sig bakom, säger någon då. Eller; är det bara för att skolorna ska kunna ge hjälp, de borde kunna ge hjälp ändå, säger någon annan.  Men en npf-diagnos är lika viktig som en diagnos för någon annan funktionsnedsättning eller sjukdom. Man behöver en utredning för att omgivningen ska veta och förstå och kunna hämta kunskap. Man får också en diagnos för att man själv ska veta och förstå svårigheter men också sina lättheten och för att kunna hämta kunskap.  Nedan har jag lagt in ett mejl jag fick från en kvinna. Hon fick sin diagnos sent i livet och jag tycker att hon klargör på ett enkelt sätt skillnaden på att leva i ov…

Faror med att bara ha ett relationellt perspektiv

Jag lyssnar på en föreläsning för blivande specialpedagoger och får bland annat höra om en elev som har svårt att erkänna när hen gjort saker som inte var bra.

- Det finns en förklaring till det, säger föreläsaren ungefär och fortsätter, hen hade en väldigt sträng och otrevlig pappa, så klart eleven inte vågade erkänna när hen gjort fel.

En annan föreläsning där jag var i egenskap av åhörare och kbt-student hörde jag en föreläsare beskriva anknytningsteorin och lite i förbifarten nämna att barn med autism ofta har föräldrar som har  haft svårt att knyta an till sina barn och ytterligare att barn med adhd ofta haft en "rörig" anknytning till sina föräldrar.

En tredje händelse som gör sig påmind hos mig är då jag och min man träffade skolpsykologen feer att hon gjort de första testerna på vår dotter. Hon förklarade varför vår dotter hade svårigheter inom det autistiska området och varför vår dotter inte kunde ha adhd.

- När det gäller adhd är det alltid någon miljömässig påver…

Hjälp eleverna nu när vi går in i slutfasen av terminen

Terminen har gått in i det skedet då dagarna sällan ser ut som de brukar. Veckorna är ofta kortare och ofta klämmer man in ett tema eller två under de här sista veckorna innan sommarlovet. De här sista veckorna på terminen är för många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (och därmed deras familjer) riktigt besvärliga. Hur hänger man upp sina dagar som behöver vara strukturerade - när strukturen försvinner? Hur gör man då för att ge lite fotfäste till ett barn/en elev som tappar fotfästet? För det första måste man förstå att de här förändringarna i schemat verkligen ställer till det för eleven. Sedan ser man till att täppa till alla trådar som inte är fästa. Nu om någon gång är det otroligt viktigt att se till att svaren på frågorna; när, var, hur, hur länge, med vem, varför, vad gör jag om det blir fel, och vad gör jag efter, är besvarade. Att skriva en social berättelse som svarar på ovanstående frågor kan ofta vara skillnad mellan katastrof och succé. När det blir fel…