Fortsätt till huvudinnehåll

Att vara mot andra...


... som du själv vill att de skall vara mot dig. Att möta andra som du själv vill bli bemött.

Under många år var det mina ledord i livet. Ett av guds budord, lite modifierat av mig själv. Inte kan det bli fel om jag gör mot andra som jag vill att de skall göra mot mig? Eller?

Fast mina behov ser ju inte likadana ut som mina barns behov, eller som mina elevers eller som mina medmänniskor. Mina behov är mina. Andras behov ser annorlunda ut. Mina förmågor och mina svårigheter, min kultur och mina principer ser annorlunda ut än vad dina ser ut.

Några gillar att vara med djur...
andra måste ha många kompisar nära sig...

Några vill vara fria som vinden...
åter andra behöver klä ut sig för att må bra. Våra behov, våra förmågor och våra svårigheter ser olika ut. 
Du kan göra mot andra som de vill att du ska göra mot dem. Du kan möta dina elever på det sätt som de mår bäst av att bli bemötta. För deras behov och deras förmågor ser inte likadana ut som dina.

Hur vet du hur dina barns behov eller dina elevers behov ser ut? Det vet du inte, men du kan försöka ta reda på dem med öppna sinnen - genom att vara intresserad och frågvis - inte nyfiken - men intresserad.

Dina behov och dina förmågor, dina tillkortakommanden och dina svaga punkter ser annorlunda ut än mina. Därför måste vi möta varandra, inte med hur vi själva vill bli bemötta, men hur vi tror att den andra vill bli bemött.

Med intresse och med ett öppet sinne. Det går lättare då.

Sedan måste man möta sig själv, som man själv vill bli bemött - men det är en helt annan historia...
Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Om exekutiva funktioner

Förmodligen har du hört talas om "de exekutiva funktionerna", men kanske har du inte helt "koll" på vad de innebär därför tänkte jag börja beskriva dem lite närmare idag.

"Med exekutiva funktioner (EF) avses förmågan att planera och organisera sitt beteende i förhållande till tid och rum i syfta att uppfylla mål och intentioner" - ur boken; Exekutiva svårigheter hos barn av Anne Vibeke Fleischer och John Merland.


Ett försök till att dela in de EF och och börja förklara dem tänkte jag, som sagt, göra idag. Imorgon börjar jag beta av listan på hur man kan hjälpa ett "npf-barn" som ofta har svårt/väldigt svårt med några/flera av punkterna. (Förutom EF har barn med npf i högre eller lägre grad svårt med motoriken, perceptionen, minnet, språk, inlärningsförmågan, sociala färdigheterna, samt emotionella svårigheter).

Inhibition (förmåga att kontrollera sina impulser).
Flexibilitet (klarar av förändringar, löser problem flexibelt).
Emotioner (klarar av …

Varför diagnos?

Varför är det så viktigt att få en diagnos om man har svårigheter som finns inom området adhd eller autism, frågar sig människor runt mig ibland. För mig är det lika självklart att en person med svårigheter inom det neuropsykiatriska funktionsområdet får en diagnos som en som har diabetes eller allergi till exempel.  Varför det, är det inte bara till för att kunna gömma sig bakom, säger någon då. Eller; är det bara för att skolorna ska kunna ge hjälp, de borde kunna ge hjälp ändå, säger någon annan.  Men en npf-diagnos är lika viktig som en diagnos för någon annan funktionsnedsättning eller sjukdom. Man behöver en utredning för att omgivningen ska veta och förstå och kunna hämta kunskap. Man får också en diagnos för att man själv ska veta och förstå svårigheter men också sina lättheten och för att kunna hämta kunskap.  Nedan har jag lagt in ett mejl jag fick från en kvinna. Hon fick sin diagnos sent i livet och jag tycker att hon klargör på ett enkelt sätt skillnaden på att leva i ov…

Vad kan vi göra hemma?

Frågan kom från ett par förtvivlade föräldrar som jag träffade för ett tag sedan. Skolan fungerade inte för deras barn. Hen hamnade ofta i konflikter. Pedagogerna visste inte hur de skulle göra och hela skoldagen blev därför jobbig för barnet. När sedan föräldrarna kom för att hämta sitt barn fick de ofta höra om saker som barnet gjort. Detta i sin tur gjorde att föräldrarna skällde på barnet när de kom hem.  Barnet mådde naturligtvis inget vidare, precis som barn som har det tufft i skolan, alltid gör.  Vad kan vi göra hemma? Frågan var så klok och den är så viktig att ställa sig, både som förälder, men också som pedagog.  Du kan försöka, som förälder och som pedagog, att fokusera på vad du kan göra för att stärka barnet. Fundera på vad som är bäst för ditt barn/din elev, ställ din egen frustration och ilska vid sidan av, om du kan. Barnet blir inte stärkt av att hen hör dig klaga på barnets föräldrar eller pedagoger. Du kan lyssna på ditt barn/din elev, utan att döma ditt barn eller…