Fortsätt till huvudinnehåll

De rätta verktygen för en provsituation


Jag fick ett samtal från en kvinna som vi kan kalla Mia, igår. Hennes son, vi kan kalla honom Johan, har en diagnos som talar om att han har svårt med många saker i skolan och på fritiden. Nu var mamman frågande till om inte skolan kan göra mer för hennes son. Johan hade läst på under flera dagar till ett prov och mamman tyckte att sonen kunde svara på det mesta innan han gick iväg till skolan provdagen. Sedan, när provsvaret kom, visade det sig att pojken nått precis godkänt.
Johan som har hjälp i skolan i form av en assistent och även specialpedagog gjorde provet i klassrummet, med ordinarie frågor och på samma tid som alla andra. Mamman undrar om man inte kan hjälpa sonen att lyckas bättre för Johan själv kände att han egentligen kunde mer. Hans lärare hade sagt till honom att han nog måste läsa på fler dagar, men Johan hade ju tränat i tre dagar. Borde inte det räcka? Han har ju andra läxor han måste göra på högstadieskolan han går på...
Här tänker jag och sa jag till mamman, att det är verktygen för lärarna som saknas.
Hur kan man göra då?
Pojken borde få möjlighet att göra provet muntligt, tillsammans med sin assistent. Assistenten kan ställa frågorna till pojken och sedan skriver assistenten det som Johan säger. Johan skulle få möjlighet att sitta i ett litet rum där det är lugn och ro. Han skulle få möjlighet att göra det på längre tid, om han behöver. Om boken han läser är för svår, borde han få möjlighet att också läsa lightboken som ofta finns att tillgå.
Det finns många fler verktyg att ta till när det gäller provsituationer, men för Johan är det nog endast de här förändringarna som läraren behöver göra för att Johan skall ha samma chans som sina klasskamrater att få högre poäng på provet. Det är inte så svårt att göra förändringar, men det kan vara svårt att komma på dem. 
Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Om exekutiva funktioner

Förmodligen har du hört talas om "de exekutiva funktionerna", men kanske har du inte helt "koll" på vad de innebär därför tänkte jag börja beskriva dem lite närmare idag.

"Med exekutiva funktioner (EF) avses förmågan att planera och organisera sitt beteende i förhållande till tid och rum i syfta att uppfylla mål och intentioner" - ur boken; Exekutiva svårigheter hos barn av Anne Vibeke Fleischer och John Merland.


Ett försök till att dela in de EF och och börja förklara dem tänkte jag, som sagt, göra idag. Imorgon börjar jag beta av listan på hur man kan hjälpa ett "npf-barn" som ofta har svårt/väldigt svårt med några/flera av punkterna. (Förutom EF har barn med npf i högre eller lägre grad svårt med motoriken, perceptionen, minnet, språk, inlärningsförmågan, sociala färdigheterna, samt emotionella svårigheter).

Inhibition (förmåga att kontrollera sina impulser).
Flexibilitet (klarar av förändringar, löser problem flexibelt).
Emotioner (klarar av …

"Bakbind inte lärarna"

På GP´s ledarsida skriver man idag att lärare måste få möjlighet att ta ut stökiga elever ur klassrummet. Att man, som man gör i England måste ha mer konsekvenser att ta till i skolans värld. Läs ledaren här. Kritiken mot Bo Hejlskov Elvén skiner lite lätt igenom i artikeln. Man tror helt enkelt inte helt på vad psykologen Hejlskov predikar runt om i landet för lärare och andra människor som arbetar med människor i beroende.

Jag kan förstå att man som journalist tänker att jag som lärare vill ha redskap för att stoppa jobbiga situationer när de uppkommer i mitt klassrum. Att jag behöver konsekvenser! Men konsekvensbemötande fungerar bara på elever som klarar av att tänka, inte bara i nutid och dåtid, men framförallt i framtid. Därför är konsekvenspedagogik värdelös. De elever som vi uppfinner konsekvenserna för - klarar inte av/har inte förmåga att förstå konsekvenserna.

Konsekvensbemötande är det enklaste sättet att bedriva pedagogik på. I sin sämsta form kan man också kalla det för …

Varför diagnos?

Varför är det så viktigt att få en diagnos om man har svårigheter som finns inom området adhd eller autism, frågar sig människor runt mig ibland. För mig är det lika självklart att en person med svårigheter inom det neuropsykiatriska funktionsområdet får en diagnos som en som har diabetes eller allergi till exempel.  Varför det, är det inte bara till för att kunna gömma sig bakom, säger någon då. Eller; är det bara för att skolorna ska kunna ge hjälp, de borde kunna ge hjälp ändå, säger någon annan.  Men en npf-diagnos är lika viktig som en diagnos för någon annan funktionsnedsättning eller sjukdom. Man behöver en utredning för att omgivningen ska veta och förstå och kunna hämta kunskap. Man får också en diagnos för att man själv ska veta och förstå svårigheter men också sina lättheten och för att kunna hämta kunskap.  Nedan har jag lagt in ett mejl jag fick från en kvinna. Hon fick sin diagnos sent i livet och jag tycker att hon klargör på ett enkelt sätt skillnaden på att leva i ov…