Fortsätt till huvudinnehåll

De rätta verktygen för en provsituation


Jag fick ett samtal från en kvinna som vi kan kalla Mia, igår. Hennes son, vi kan kalla honom Johan, har en diagnos som talar om att han har svårt med många saker i skolan och på fritiden. Nu var mamman frågande till om inte skolan kan göra mer för hennes son. Johan hade läst på under flera dagar till ett prov och mamman tyckte att sonen kunde svara på det mesta innan han gick iväg till skolan provdagen. Sedan, när provsvaret kom, visade det sig att pojken nått precis godkänt.
Johan som har hjälp i skolan i form av en assistent och även specialpedagog gjorde provet i klassrummet, med ordinarie frågor och på samma tid som alla andra. Mamman undrar om man inte kan hjälpa sonen att lyckas bättre för Johan själv kände att han egentligen kunde mer. Hans lärare hade sagt till honom att han nog måste läsa på fler dagar, men Johan hade ju tränat i tre dagar. Borde inte det räcka? Han har ju andra läxor han måste göra på högstadieskolan han går på...
Här tänker jag och sa jag till mamman, att det är verktygen för lärarna som saknas.
Hur kan man göra då?
Pojken borde få möjlighet att göra provet muntligt, tillsammans med sin assistent. Assistenten kan ställa frågorna till pojken och sedan skriver assistenten det som Johan säger. Johan skulle få möjlighet att sitta i ett litet rum där det är lugn och ro. Han skulle få möjlighet att göra det på längre tid, om han behöver. Om boken han läser är för svår, borde han få möjlighet att också läsa lightboken som ofta finns att tillgå.
Det finns många fler verktyg att ta till när det gäller provsituationer, men för Johan är det nog endast de här förändringarna som läraren behöver göra för att Johan skall ha samma chans som sina klasskamrater att få högre poäng på provet. Det är inte så svårt att göra förändringar, men det kan vara svårt att komma på dem. 
Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Om exekutiva funktioner

Förmodligen har du hört talas om "de exekutiva funktionerna", men kanske har du inte helt "koll" på vad de innebär därför tänkte jag börja beskriva dem lite närmare idag.

"Med exekutiva funktioner (EF) avses förmågan att planera och organisera sitt beteende i förhållande till tid och rum i syfta att uppfylla mål och intentioner" - ur boken; Exekutiva svårigheter hos barn av Anne Vibeke Fleischer och John Merland.


Ett försök till att dela in de EF och och börja förklara dem tänkte jag, som sagt, göra idag. Imorgon börjar jag beta av listan på hur man kan hjälpa ett "npf-barn" som ofta har svårt/väldigt svårt med några/flera av punkterna. (Förutom EF har barn med npf i högre eller lägre grad svårt med motoriken, perceptionen, minnet, språk, inlärningsförmågan, sociala färdigheterna, samt emotionella svårigheter).

Inhibition (förmåga att kontrollera sina impulser).
Flexibilitet (klarar av förändringar, löser problem flexibelt).
Emotioner (klarar av …

Varför diagnos?

Varför är det så viktigt att få en diagnos om man har svårigheter som finns inom området adhd eller autism, frågar sig människor runt mig ibland. För mig är det lika självklart att en person med svårigheter inom det neuropsykiatriska funktionsområdet får en diagnos som en som har diabetes eller allergi till exempel.  Varför det, är det inte bara till för att kunna gömma sig bakom, säger någon då. Eller; är det bara för att skolorna ska kunna ge hjälp, de borde kunna ge hjälp ändå, säger någon annan.  Men en npf-diagnos är lika viktig som en diagnos för någon annan funktionsnedsättning eller sjukdom. Man behöver en utredning för att omgivningen ska veta och förstå och kunna hämta kunskap. Man får också en diagnos för att man själv ska veta och förstå svårigheter men också sina lättheten och för att kunna hämta kunskap.  Nedan har jag lagt in ett mejl jag fick från en kvinna. Hon fick sin diagnos sent i livet och jag tycker att hon klargör på ett enkelt sätt skillnaden på att leva i ov…

Vad kan vi göra hemma?

Frågan kom från ett par förtvivlade föräldrar som jag träffade för ett tag sedan. Skolan fungerade inte för deras barn. Hen hamnade ofta i konflikter. Pedagogerna visste inte hur de skulle göra och hela skoldagen blev därför jobbig för barnet. När sedan föräldrarna kom för att hämta sitt barn fick de ofta höra om saker som barnet gjort. Detta i sin tur gjorde att föräldrarna skällde på barnet när de kom hem.  Barnet mådde naturligtvis inget vidare, precis som barn som har det tufft i skolan, alltid gör.  Vad kan vi göra hemma? Frågan var så klok och den är så viktig att ställa sig, både som förälder, men också som pedagog.  Du kan försöka, som förälder och som pedagog, att fokusera på vad du kan göra för att stärka barnet. Fundera på vad som är bäst för ditt barn/din elev, ställ din egen frustration och ilska vid sidan av, om du kan. Barnet blir inte stärkt av att hen hör dig klaga på barnets föräldrar eller pedagoger. Du kan lyssna på ditt barn/din elev, utan att döma ditt barn eller…