Fortsätt till huvudinnehåll

De rätta verktygen för en provsituation


Jag fick ett samtal från en kvinna som vi kan kalla Mia, igår. Hennes son, vi kan kalla honom Johan, har en diagnos som talar om att han har svårt med många saker i skolan och på fritiden. Nu var mamman frågande till om inte skolan kan göra mer för hennes son. Johan hade läst på under flera dagar till ett prov och mamman tyckte att sonen kunde svara på det mesta innan han gick iväg till skolan provdagen. Sedan, när provsvaret kom, visade det sig att pojken nått precis godkänt.
Johan som har hjälp i skolan i form av en assistent och även specialpedagog gjorde provet i klassrummet, med ordinarie frågor och på samma tid som alla andra. Mamman undrar om man inte kan hjälpa sonen att lyckas bättre för Johan själv kände att han egentligen kunde mer. Hans lärare hade sagt till honom att han nog måste läsa på fler dagar, men Johan hade ju tränat i tre dagar. Borde inte det räcka? Han har ju andra läxor han måste göra på högstadieskolan han går på...
Här tänker jag och sa jag till mamman, att det är verktygen för lärarna som saknas.
Hur kan man göra då?
Pojken borde få möjlighet att göra provet muntligt, tillsammans med sin assistent. Assistenten kan ställa frågorna till pojken och sedan skriver assistenten det som Johan säger. Johan skulle få möjlighet att sitta i ett litet rum där det är lugn och ro. Han skulle få möjlighet att göra det på längre tid, om han behöver. Om boken han läser är för svår, borde han få möjlighet att också läsa lightboken som ofta finns att tillgå.
Det finns många fler verktyg att ta till när det gäller provsituationer, men för Johan är det nog endast de här förändringarna som läraren behöver göra för att Johan skall ha samma chans som sina klasskamrater att få högre poäng på provet. Det är inte så svårt att göra förändringar, men det kan vara svårt att komma på dem. 
Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Varför diagnos?

Varför är det så viktigt att få en diagnos om man har svårigheter som finns inom området adhd eller autism, frågar sig människor runt mig ibland. För mig är det lika självklart att en person med svårigheter inom det neuropsykiatriska funktionsområdet får en diagnos som en som har diabetes eller allergi till exempel.  Varför det, är det inte bara till för att kunna gömma sig bakom, säger någon då. Eller; är det bara för att skolorna ska kunna ge hjälp, de borde kunna ge hjälp ändå, säger någon annan.  Men en npf-diagnos är lika viktig som en diagnos för någon annan funktionsnedsättning eller sjukdom. Man behöver en utredning för att omgivningen ska veta och förstå och kunna hämta kunskap. Man får också en diagnos för att man själv ska veta och förstå svårigheter men också sina lättheten och för att kunna hämta kunskap.  Nedan har jag lagt in ett mejl jag fick från en kvinna. Hon fick sin diagnos sent i livet och jag tycker att hon klargör på ett enkelt sätt skillnaden på att leva i ov…

Faror med att bara ha ett relationellt perspektiv

Jag lyssnar på en föreläsning för blivande specialpedagoger och får bland annat höra om en elev som har svårt att erkänna när hen gjort saker som inte var bra.

- Det finns en förklaring till det, säger föreläsaren ungefär och fortsätter, hen hade en väldigt sträng och otrevlig pappa, så klart eleven inte vågade erkänna när hen gjort fel.

En annan föreläsning där jag var i egenskap av åhörare och kbt-student hörde jag en föreläsare beskriva anknytningsteorin och lite i förbifarten nämna att barn med autism ofta har föräldrar som har  haft svårt att knyta an till sina barn och ytterligare att barn med adhd ofta haft en "rörig" anknytning till sina föräldrar.

En tredje händelse som gör sig påmind hos mig är då jag och min man träffade skolpsykologen feer att hon gjort de första testerna på vår dotter. Hon förklarade varför vår dotter hade svårigheter inom det autistiska området och varför vår dotter inte kunde ha adhd.

- När det gäller adhd är det alltid någon miljömässig påver…

Hjälp eleverna nu när vi går in i slutfasen av terminen

Terminen har gått in i det skedet då dagarna sällan ser ut som de brukar. Veckorna är ofta kortare och ofta klämmer man in ett tema eller två under de här sista veckorna innan sommarlovet. De här sista veckorna på terminen är för många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (och därmed deras familjer) riktigt besvärliga. Hur hänger man upp sina dagar som behöver vara strukturerade - när strukturen försvinner? Hur gör man då för att ge lite fotfäste till ett barn/en elev som tappar fotfästet? För det första måste man förstå att de här förändringarna i schemat verkligen ställer till det för eleven. Sedan ser man till att täppa till alla trådar som inte är fästa. Nu om någon gång är det otroligt viktigt att se till att svaren på frågorna; när, var, hur, hur länge, med vem, varför, vad gör jag om det blir fel, och vad gör jag efter, är besvarade. Att skriva en social berättelse som svarar på ovanstående frågor kan ofta vara skillnad mellan katastrof och succé. När det blir fel…