Fortsätt till huvudinnehåll

Tankar efter besök av Skolinspektionen

Vi hade Skolinspektionen på besök igår. De har gjort stor nytta att få besök av inspektionen efter att skolan startades mycket kaotiskt, utan tanke av ägarna för ett år sedan. Sedan dess har väldigt mycket vatten runnit under våra broar och numera tycker jag att jag kan stå för skolan jag kämpat för under detta året.

Under samtalet med Skolinspektionen går det återigen upp för mig att eleverna jag kämpar för inte har någon plats i skolvärlden. Många punkter de tagit upp under året har varit viktiga och väldigt nyttiga för oss, för eleverna, men vissa punkter stämmer liksom inte överens med hur man måste jobba för att eleverna ska få använda sig av sina förmågor, sina resurser och inte bli utslagna för att de inte följer "mallen" för hur man skall göra, vad man skall göra, när man skall göra det - i skolan.

Ett exempel på stelbenthet och okunskap är att man numera inte bara ska vara utbildad till lärare för att jobba på skola och undervisa elever (vilket ju är absolut självklart), men man måste också vara utbildad i de ämnen man undervisar i (vilket ju också kan låta väldigt logiskt). Att man ska vara utbildad och ha kunskap kring autism/aspergers syndrom och adhd/add och kringliggande syndrom finns det däremot inget krav på, vilket ju borde vara självklart...

Men om man betänker att elever med npf-problematik ofta har svårt att byta strukturer och tar lång tid på sig för att vänja sig vid en ny person etc, så blir det inte längre lika självklart. På vår skola har vi inte utbildade lärare i några praktiskt estetiska ämnen, men vi har undervisat eleverna i det ändå. Eleverna har, för det mesta, lyckats få betyg i ämnet och känner sig nöjda med sin insats.

Om vi säger att vi behöver ge eleverna (som skolinspektionen påpekade igår) utbildade lärare i alla ämnen så innebär det att de kommer att få träffa "hemkunskapslärare Henrietta" en gång i veckan, vilken med högsta sannolikthet inte har någon specifik npf-kunskap och bara kommer att träffa eleverna en gång i veckan - vilket med högsta sannolikhet kommer att innebära att fler elever misslyckas med ämnet. Inte är det väl det vi vill?

Nej, problemet är att man inte ser till dessa elevers särskilda behov och särskilda förutsättningar med svårigheter och lättheter som ser helt annorlunda ut än hos andra, man har inte kunskapen helt enkelt, ens hos Skolinspektionen. Så hur ska de då kunna ta hänsyn till detta. Som när en av "inspektörerna" (kallar man dem som?) ställer en fråga och frågan avslutas låter så här:

- Neuhmhmpsykiatriska störningar?

Då blir det ganska klart att kunskapen inte ens finns hos dem som ska rätta till det som inte blir rätt...

Ps ( problemet med att lärare inte har utbildning i fler ämnen så att de inte kan täcka upp alla ämnen på en skola härrör från att lärarutbildningen sett ut sådan i många år. Man har utbildat sig i några få ämnen och fått mycket kunskap i dem, till skillnad mot hur folskollärarutbildningen såg ut en gång i tiden, då man utbildades i de flesta ämnen, men inte läste så många poäng. Kanske dags att utbildad lärare på det sättet igen, om man vill att små skolor ska kunna täcka in alla ämnen hos lärarna?).
Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Om exekutiva funktioner

Förmodligen har du hört talas om "de exekutiva funktionerna", men kanske har du inte helt "koll" på vad de innebär därför tänkte jag börja beskriva dem lite närmare idag.

"Med exekutiva funktioner (EF) avses förmågan att planera och organisera sitt beteende i förhållande till tid och rum i syfta att uppfylla mål och intentioner" - ur boken; Exekutiva svårigheter hos barn av Anne Vibeke Fleischer och John Merland.


Ett försök till att dela in de EF och och börja förklara dem tänkte jag, som sagt, göra idag. Imorgon börjar jag beta av listan på hur man kan hjälpa ett "npf-barn" som ofta har svårt/väldigt svårt med några/flera av punkterna. (Förutom EF har barn med npf i högre eller lägre grad svårt med motoriken, perceptionen, minnet, språk, inlärningsförmågan, sociala färdigheterna, samt emotionella svårigheter).

Inhibition (förmåga att kontrollera sina impulser).
Flexibilitet (klarar av förändringar, löser problem flexibelt).
Emotioner (klarar av …

"Bakbind inte lärarna"

På GP´s ledarsida skriver man idag att lärare måste få möjlighet att ta ut stökiga elever ur klassrummet. Att man, som man gör i England måste ha mer konsekvenser att ta till i skolans värld. Läs ledaren här. Kritiken mot Bo Hejlskov Elvén skiner lite lätt igenom i artikeln. Man tror helt enkelt inte helt på vad psykologen Hejlskov predikar runt om i landet för lärare och andra människor som arbetar med människor i beroende.

Jag kan förstå att man som journalist tänker att jag som lärare vill ha redskap för att stoppa jobbiga situationer när de uppkommer i mitt klassrum. Att jag behöver konsekvenser! Men konsekvensbemötande fungerar bara på elever som klarar av att tänka, inte bara i nutid och dåtid, men framförallt i framtid. Därför är konsekvenspedagogik värdelös. De elever som vi uppfinner konsekvenserna för - klarar inte av/har inte förmåga att förstå konsekvenserna.

Konsekvensbemötande är det enklaste sättet att bedriva pedagogik på. I sin sämsta form kan man också kalla det för …

Varför diagnos?

Varför är det så viktigt att få en diagnos om man har svårigheter som finns inom området adhd eller autism, frågar sig människor runt mig ibland. För mig är det lika självklart att en person med svårigheter inom det neuropsykiatriska funktionsområdet får en diagnos som en som har diabetes eller allergi till exempel.  Varför det, är det inte bara till för att kunna gömma sig bakom, säger någon då. Eller; är det bara för att skolorna ska kunna ge hjälp, de borde kunna ge hjälp ändå, säger någon annan.  Men en npf-diagnos är lika viktig som en diagnos för någon annan funktionsnedsättning eller sjukdom. Man behöver en utredning för att omgivningen ska veta och förstå och kunna hämta kunskap. Man får också en diagnos för att man själv ska veta och förstå svårigheter men också sina lättheten och för att kunna hämta kunskap.  Nedan har jag lagt in ett mejl jag fick från en kvinna. Hon fick sin diagnos sent i livet och jag tycker att hon klargör på ett enkelt sätt skillnaden på att leva i ov…