Man kan INTE polisanmäla en åttaåring

Man kan INTE polisanmäla en åttaåring för att hon slagit en lärare, det är orimligt punkt

Om ett barn slår en vuxen eller ett annat barn så är det vi vuxna som måste ta ansvar för att det sker. När ett barn slår ett annat barn, beror det på att hen hamnar i en omöjlig situation. Då måste vi ta ansvar. Det gör vi inte genom att polisanmäla en åttaåring!

Kommentarer

Anonym sa…
Vi har gjort det, polisanmält en skolelev. Hen gick då i trean.
Detta var en desperat sista åtgärd efter att ha försökt allt. Vi försökte nå föräldrarna, hade samtal med all skolpersonal + rektor vid åtskilliga tillfällen. Vi anmälde skolan till Skolinspektionen. Det hände ingenting.
Efter något som var ett riktigt grovt sexuellt ofredande samt dödshot mot vårt barn, gjorde vi en polisanmälan. DÅ började det hända saker, hen fick stöd och vårt barn fick hjälp med att återfå förtroendet för barn och vuxna på skolan.
Tyvärr går det ibland så långt.
Jag ser det som en väldigt stor skillnad om föräldrar till ett barn som blivit utsatt i skolan av en annan elev anmäler, än om skolan anmäler. Jag har varit i den situationen som förälder där jag funderat över att polisanmäla, men det är ju för att få fart på skola och sociala resurser runt eleven som är utåtagerande mot andra barn. Att skolan polisanmäler en elev är något helt, helt annat, tycker jag. Skönt att höra att det blev bättre efter er anmälan.

Populära inlägg