Fortsätt till huvudinnehåll

Det finns ett sätt att säga nej, men svårt att veta hur man kan göra istället

Jag måste bara tacka alla er som hört av er till mig via mejl, sms och facebookmeddelande för att hjälpa mig att hitta lösningar på körkortskrånglet. Vi är en liten bit längre fram i frågan, men har ännu inte löst det. Imorgon ska dotterns pappa, min make, som för tillfället är rätt ordentligt förkyld, ta över stafettpinnen. Det kommer att gå, men det kommer att ta lite mer tid än för andra som vill få körkortstillstånd och som inte har npf-diagnoser.

Vi pratade om hur eleverna på skolan ska få tydligare förståelse för läroplanens kursmål och betygskriterier. För mig, som jobbat med många elever som tydligt visar när de inte förstår meningen, inte har motivation för övningarna, är det tydligt vad som måste vara själva skelettet för att få eleverna att förstå meningen med högtravande kunskapsmål (där vi lärare i allmänhet inte alltid ens själva förstår vad skolverket menar alla gånger). Vi måste plocka ner varje mål så att eleven alltid kan få svar på frågan "varför" när vi gör något i skolan. Om jag inte har ett svar "därför", om jag inte formulerat det, och förtydligat det för mig själv - då har jag väldigt svårt att få med mig framförallt elever som är motivationsberoende.

Om mina elever inte kan förstå meningen med varför vi gör en uppgift eller arbetar med ett område så har jag missat målet med det arbete jag försöker utföra. Om eleven inte förstår att vi samarbetar kring det arbete den ska göra, att jag är på skolan för att hjälpa hen att utveckla sig själv, att ta vidare steg. Om eleven känner sig tvingad att göra saker - eller inte förstår meningen, då behöver jag fundera själv, tillsammans med kollegor och med eleverna på hur vi behöver förändra så "varför" får ett tydligt "därför".

För övrigt menar jag att det finns ett sätt att säga "nej" på. Men många sätt att ge möjligheter eller förslag på hur man kan göra istället. Vi säger alldeles för ofta "nej" när ett barn, en elev inte gör som vi tänkt oss, utan att ge förslag eller andra möjliga lösningar. Att säga "nej" istället för att ge möjligheter att göra på ett alternativt sätt, genom att ge förslag eller lösningar som skulle kunna fungera bättre är inte att hjälpa en elev/ett barn att utvecklas. Det är ungefär som att inte kunna svara "därför" på frågan "varför".

Om vi bara säger "nej" talar vi bara om vad man för fel, utan att ge förslag på hur man kan göra istället. Då är det svårt, för att inte säga omöjligt att göra rätt nästa gång.


Nu är det drygt två veckor sedan vi fick avliva vår fina hund, Molly. Vi börjar vänja oss vid att bara ha en hund och sådan tur att vi har Pocka, Mollys valp som nu är sex år. Pocka som myser med mig i soffan ger glädje och energi när energin ibland tryter. 


Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Om exekutiva funktioner

Förmodligen har du hört talas om "de exekutiva funktionerna", men kanske har du inte helt "koll" på vad de innebär därför tänkte jag börja beskriva dem lite närmare idag.

"Med exekutiva funktioner (EF) avses förmågan att planera och organisera sitt beteende i förhållande till tid och rum i syfta att uppfylla mål och intentioner" - ur boken; Exekutiva svårigheter hos barn av Anne Vibeke Fleischer och John Merland.


Ett försök till att dela in de EF och och börja förklara dem tänkte jag, som sagt, göra idag. Imorgon börjar jag beta av listan på hur man kan hjälpa ett "npf-barn" som ofta har svårt/väldigt svårt med några/flera av punkterna. (Förutom EF har barn med npf i högre eller lägre grad svårt med motoriken, perceptionen, minnet, språk, inlärningsförmågan, sociala färdigheterna, samt emotionella svårigheter).

Inhibition (förmåga att kontrollera sina impulser).
Flexibilitet (klarar av förändringar, löser problem flexibelt).
Emotioner (klarar av …

"Bakbind inte lärarna"

På GP´s ledarsida skriver man idag att lärare måste få möjlighet att ta ut stökiga elever ur klassrummet. Att man, som man gör i England måste ha mer konsekvenser att ta till i skolans värld. Läs ledaren här. Kritiken mot Bo Hejlskov Elvén skiner lite lätt igenom i artikeln. Man tror helt enkelt inte helt på vad psykologen Hejlskov predikar runt om i landet för lärare och andra människor som arbetar med människor i beroende.

Jag kan förstå att man som journalist tänker att jag som lärare vill ha redskap för att stoppa jobbiga situationer när de uppkommer i mitt klassrum. Att jag behöver konsekvenser! Men konsekvensbemötande fungerar bara på elever som klarar av att tänka, inte bara i nutid och dåtid, men framförallt i framtid. Därför är konsekvenspedagogik värdelös. De elever som vi uppfinner konsekvenserna för - klarar inte av/har inte förmåga att förstå konsekvenserna.

Konsekvensbemötande är det enklaste sättet att bedriva pedagogik på. I sin sämsta form kan man också kalla det för …

Vad kan vi göra hemma?

Frågan kom från ett par förtvivlade föräldrar som jag träffade för ett tag sedan. Skolan fungerade inte för deras barn. Hen hamnade ofta i konflikter. Pedagogerna visste inte hur de skulle göra och hela skoldagen blev därför jobbig för barnet. När sedan föräldrarna kom för att hämta sitt barn fick de ofta höra om saker som barnet gjort. Detta i sin tur gjorde att föräldrarna skällde på barnet när de kom hem.  Barnet mådde naturligtvis inget vidare, precis som barn som har det tufft i skolan, alltid gör.  Vad kan vi göra hemma? Frågan var så klok och den är så viktig att ställa sig, både som förälder, men också som pedagog.  Du kan försöka, som förälder och som pedagog, att fokusera på vad du kan göra för att stärka barnet. Fundera på vad som är bäst för ditt barn/din elev, ställ din egen frustration och ilska vid sidan av, om du kan. Barnet blir inte stärkt av att hen hör dig klaga på barnets föräldrar eller pedagoger. Du kan lyssna på ditt barn/din elev, utan att döma ditt barn eller…