Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2015

Inför skolstarten

Så här inför skolstarten tar jag fram ett inlägg som handlar just om skolstarten som ju är så himla viktigt för hur resten av terminen ska gå.

Många föräldrar och lärare vittnar om hur "den andra sidan" påverkar situationen man befinner sig i med sitt barn/sin elev. Man ser den "andra sidan" som skapande av problemet och man upplever sig drabbad av vad den andra sidan gör eller inte gör.

Tänk om vi vuxna, lärare som föräldrar kunde se allting som en helhet kring ett barn med npf. När det inte fungerar hemma för ett barn med npf-svårigheter så påverkar det skolan och dess personal. Åt andra hållet är det likadant, när det inte fungerar hemma så påverkar det skolsituationen. Enkelt uttryck kan man säga att när det fungerar i skolan så blir det lättare hemma och tvärtom.

Vad kan man då göra, nu inför skolstarten, för att underlätta samarbetet mellan hem och skola?

Som skola och lärare kan man bland annat;

Kontakta familjen/eleven via mejl, telefon och hör lite hur som…

Hur ska jag veta om jag curlar?

Jag får frågan "men hur ska jag veta om jag curlar eleven?" ibland av föräldrar till barn med npf. Det är en väldigt vanlig fråga när man jobbar med barn/har barn med svårigheter inom det neuropsykiatriska området. Därför är det en ganska vanlig fråga som jag får när jag föreläser. Det är också en relevant fråga och en mycket viktig fråga eftersom; a - numera gör vi föräldrar ofta mer för våra barn än vad som är nyttigt, b - om man inte gör saker för att man tror att man curlar, fast barnet/eleven egentligen behöver hjälpen så hamnar vi i ständiga konflikter som ju är väldigt onödiga och onyttiga för alla.

Hur ska man veta att man curlar, då?

Enklaste och bästa sättet är att sätta sig ner med barnet/eleven då när man inte håller på med det som man är orolig för är "curling". Eleven vet ju oftast bäst om den klarar en sak eller inte. Ta ett samtal med barnet/eleven om det du funderar på/är orolig för och berätta hur du tänker, med hjälp av bildstöd om man behöver oc…